Elmélkedés a Szentlélekről

Elmélkedés: a szamáriai asszony története (Jn 4) és az égő csipkebokor (Kiv 3). „Amikor az Úr látta, hogy vizsgálódva közeledik ,az Isten megszólította a csipkebokorból: „Mózes, Mózes!” „Itt vagyok” – felete. Erre így szólt: „Ne közelíts! Vedd le sarudat a...

Alázatban jó szívvel szolgálni

A Krisztus Légiója és a Regnum Christi generálisa ebben az évben is személyes levéllel fordul minden taghoz. Ebben mindenekelőtt köszönetet mond annak a sok embernek az imádságáért, amelyet súlyos betegsége és lábadozása alatt mondtak érte. Jöjjön el a Te Országod! A...

Felajánlás Krisztus Királynak

Jöjjön el a Te Országod!  Róma, 2013. november 10. Kedves Regnum Christi-tagok! Nagy örömmel küldjük üdvözletünket ezekben a pillanatokban, amikor a Regnum Christi család olyan, a történelmében fontos pillanathoz érkezik, mint a megszentelt életűek általános gyűlései...

Halottak napja

Ima a halottakért Minden hívek Teremtő és Megváltó Istene! Szolgáid és szolgálóid lelkének bocsásd meg minden vétkét, hogy a Te kegyelmedet, amelyet mindenkor óhajtottak, azt ájtatos könyörgéseink által megnyerhessék. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Végtelen...

Mindenszentek – Halottak Napja

Kedves Barátaim! Szent Lukács evangéliumának 7. fejezetében (1-10. vers) ezt olvassuk: “Amikor ezt a néphez intézett beszédét befejezte, betért Kafarnaumba. Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit sokra tartott, s már-már a halálán volt. A százados...