A triduum a magyar Regnum Christi gyakorlatának évtizedekre visszanyúló hagyománya. Elsődleges célja a lelki töltekezés, a Jézus Krisztussal való személyes találkozás, ami minden állapotbeli kötelességünk, apostoli munkánk alapja és forrása.

Másodlagos célja, hogy megéljük a közösséget a Regnum Christin belül. Összeköt bennünket közös meghívásunk a Mozgalomba és erre a triduumra egyaránt, valamint az Isten, akit személyesen keresünk, de Benne összekapcsolódunk.

A célok megvalósulásának eszközei a környezet (elvonulás és kiszakadás otthonról), a teljes ellátás és kiszolgálás, hogy ne kelljen mással foglalkoznunk, csak Istennel és önmagunkkal, amiben segít a csend is, melynek megteremtése a feltétele annak, hogy meghalljuk, amit Isten mondani szeretne nekünk. Isten személyesen nekünk szóló üzenetének meghallását szolgálják a lelkigyakorlat programjai, melyekben időt szánunk a személyes imára, előadásokra, a közösségi imádságokra (zsolozsma, rózsafüzér és keresztút), szentmisére, szentségimádásra. Mindig van lehetőség a szentgyónás elvégzésére és lelki beszélgetésre is a Krisztus Légiója Kongregáció papjainál.

A Regnum Christi a triduumokat évente kétszer szervezi meg, egyszer tavasszal a férfiaknak, egyszer pedig ősszel a nőknek. A résztvevők számára fontos annak tudatosítása, hogy Istentől nem csak feladatokat kapnak női/férfi hivatásukban, hanem erőt és kegyelmeket is az azokkal járó feladatok teljesítésére. E kegyelmek közvetítésében szeretne segíteni a Regnum Christi ezeken a hétvégéken.

Szeretettel várjuk erre nem csak a Regnum Christi tagjait, hanem minden érdeklődőt is. A triduumokra előzetes jelentkezés szükséges, melyről honlapunkon olvasható mindig az aktuális információ.