II. János Pál Iskolaközpont

A Regnum Christi Mozgalom evangelizációs tevékenységének egyik fontos terepe az oktatási intézmények nemzetközi hálózata. Magyarországon – a Krisztus Légiója Kongregáció fenntartásában működő – Szent II. János Pál Iskolaközpontban (korábbi nevén Szent Benedek Iskolaközpont) folyik a Mozgalom lelkisége és pedagógiai szemlélete szerinti oktató-nevelő munka.

Iskolaközpontunk óvodától érettségiig foglalkozik a hozzánk járó diákokkal és családjaikkal. Óvodánk 4 csoportban várja a gyerekeket, az iskola 8 évfolyamos általános iskola, 6 évfolyamos gimnázium, illetve 5 évfolyamos két tanítási nyelvű (angol és magyar) gimnázium formájában működik.

Az óvodai nevelésben a játék az elsődleges. A szokások kialakítását és megszilárdítását fix napirend segíti, melyben helyt kap a katolikus nevelés is. Imádkozunk az étkezések előtt és után, csendes percek keretében ismerkedünk az Egyház szentjeivel a tanév rendjének megfelelően, és a különböző programok és tevékenységek is az egyházi év jeles eseményei köré rendeződnek (advent, nagyböjt, stb.). Az óvodai nevelés a családi nevelésre épít: kiegészíti, megerősíti azt.

Az Iskolaközpont pedagógiai programja a légiós iskolák által alkalmazott Teljeskörű Nevelés módszerén alapul, mely négy területet foglal magában: diákjaink szellemi, emberi, lelki és apostoli nevelését.

Az eszköz, amellyel életre keltjük és hatékonnyá tesszük a nevelést, a személyes odafigyelés. Igyekszünk minden hozzánk járó gyereket minél alaposabban megismerni, hogy meglássuk benne Istentől kapott talentumait. Ha ezeket megtaláltuk, akkor jöhet a fejlesztés, hogy minél közelebb kerüljenek diákjaink ahhoz a képhez, amit Isten róluk elképzelt. Ezt a munkát csak a szülőkkel való szoros együttműködésben végezhetjük, mert a nevelés elsődleges színtere a család kell, hogy legyen, az óvoda, iskola csak segíteni,  megerősíteni tudja ezt a folyamatot. Ezért fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást és a családok támogatását, erősítését a mai világ nehézségei és kihívásai közepette.

A szellemi nevelés a korosztálynak megfelelő ismeretanyag átadását, megtanítását jelenti. Magas színvonalú oktatásra törekszünk. Azt szeretnénk, hogy mindenki a saját képességeihez mérten a legjobbat hozza ki önmagából. Ez küzdelmes út, fárasztó munka a diák számára, ami azonban formálja jellemét.

Az emberi nevelés az életben való helytálláshoz szükséges emberi tulajdonságok formálását és támogatását jelenti. Ezt a célt szolgálja iskolaközpontunk házirendje, a szabályok betartása. A legfontosabb erények, melyek elsajátítását várjuk diákjainktól: a tanulás értéke, kitartás, önfegyelem, egymás szeretete és tisztelete, őszinteség, akaraterő, közösségi szellem.

Az Iskolaközpontunkban folyó lelki nevelés a Katolikus Egyház tanításán és a Krisztus Légiója Kongregáció, valamint a Regnum Christi Mozgalom lelkiségén nyugszik.  Célunk, hogy katolikus hitüket tudatosan vállaló és megélő fiatalok kerüljenek ki iskolánk padjaiból, akik élete Jézus tanításán alapszik, szeretik a Szűzanyát, aki Égi Édesanyjuk, tisztelik és követik a Katolikus Egyház tanítását és a pápát. A lelki nevelésben oroszlánrészt vállalnak a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetespapjai, valamint a Regnum Christi Mozgalom tagjai és önkéntesei. Jelenlétük, a diákokkal folytatott lelki beszélgetések, a szentmisék, a szentgyónások, a közösségi programok (NET, ECYD és Pure Fashion csoportok és nyári táborok), a lelkigyakorlatok és az apostoli munkák mind olyan lehetőségek, ahol diákjaink koruknak megfelelő szinten élhetik át, tapasztalhatják meg, mit jelent Jézus barátjának lenni.

A Teljeskörű Nevelés negyedik pillére az apostoli nevelés, mely arra tanítja meg diákjainkat, hogy legyenek érzékenyek a körülöttük élő emberek és a világ testi és lelki szükségleteire, lehetőségeikhez mérten segítsenek.  Diákjaink – koruknak megfelelően – különböző apostoli munkákban vehetnek részt. A Fiatal Missziósok jótékonysági célú vidéki utakra indulnak, hogy fizikai munkával, adománygyűjtéssel, lelki és közösségi programok helyi megszervezésével segítsék hátrányosabb települések katolikus közösségeit, a helyi plébániát. Iskolánk 10. évfolyamos diákjai az egész tanévben végeznek szociális munkát tanulmányaik mellett, tanáraik vezetésével. Az ECyD ifjúsági program fiú és lány csoportjai szintén végeznek szociális segítő tevékenységet: időseket látogatnak, Mosolymissziót szerveznek vagy hajléktalanokhoz élelmiszer adományt juttatnak el.

Részletesebb információ a www.janospal.hu oldalon található, illetve a Pedagógiai Program idevágó részletei itt olvashatók: Szent II. János Pál Iskolaközpont nevelési koncepciója