„Nem vár többet tőlem a Regnum Christi, mint amennyire képes lehetek. Éppen annyit vár, amennyi segíti a Jóistennel való kapcsolatom elmélyítését. Megértettem, hogy a több ima, a több templomba járás nem teher, hanem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy még több segítséget kapjak a mindennapi életemhez Istentől. ” Veres Marica RC tag

 „Azért mentem Ipolyvarbóra a Fiatal Missziósok csapatának tagjaként, mert úgy éreztem, hogy mennem KELL. Ami a missziósok és az Ipolyvarbóiak között történik az egy élő csoda számomra. Szimbiózisban élünk egymással, mi kellünk nekik és nekünk is kellenek ők. Mindig úgy jövök haza, hogy adtam valamit és mégis sokkal többel tértem haza. Az idei évben lelki és kulturális programokat szerveztünk a háromszáz fős falu lakóinak, úgy, hogy minden korosztályt sikerült megszólítanunk.” Darabos Ádám, Fiatal Missziósok

 „Apostoli munkáinkat lelki életünkkel erősen megtámasztjuk, hiszen a Regnum Christi életstílus lényege éppen ez: képzésekkel, imaélettel, lelkigyakorlatokkal és a lelkiéletben való növekedéssel tudjuk csak megadni azt a lelki vezetést a fiataloknak és a családoknak, ami őket a saját útjukon tovább tudja segíteni. Mindez Isten óriási ajándéka!”
Clarisse Decléves, megszentelt női tag

„Isten szeretetét leginkább abban a ráhagyatkozásban tanuljuk meg, amikor nem biztosítjuk be magunkat. megtapasztalhatjuk, hogy az ejtőernyő megtart, ha kiugrunk a repülőből, és meghúzzuk a nyitózsinórt. Én is „ugrottam”, amikor elhatároztam, hogy krisztusban teljesen megbízok, és a családi élettől várt boldogságomat elengedem. Végül elhatároztam, hogy egészen Istennek szentelem magamat a Regnum Christiben. Krisztus valóban az élet teljessége, betölti legmélyebb vágyainkat. A megszentelt élet nem egy „férfi nélküli élet”, hanem éppen ellenkezőleg, egy eleven kapcsolat Krisztussal. Miközben a „családunk”, vagyis az Isten által ránkbízott emberek köre is folyamatosan bővül.”
Melanie Zoll, megszentelt női tag

  „A légiós, illetve Regnum Christi lelkiségéből a Krisztus-központúságot emelném ki: a Jézussal ápolt személyes, bensőséges kapcsolat fontosságát, mely alapjává válik egész életünknek, átformálja viszonyulásunkat saját magunk és embertársaink felé egyaránt, és arra indít, hogy Országának buzgó apostolai legyünk.”
Tamás

 „Itt voltunk együtt, Jézus nevében, Írországból, Ausztriából Németországból és Magyarországról. Együtt voltunk, mert mindannyian tudjuk, üdvösségünk szempontjából semmi más nem számít, csak az, hogy Jézushoz tartozunk-e vagy sem? Megvalljuk-e őt, vagy sem? Ha ezt felismerjük, akkor a Szentlélek csodás működése megkezdődik bennünk és fantasztikusan  nagy dolgokat tudunk sikerre vinni. Mi magunk pedig a Lélek temploma lehetünk.”
Dr. Tolnai Gyula RC tag

„Ismerősöm egyszer váratlanul megkérdezte, volna-e kedvem egy katolikus asszonycsapattal megismerkedni. Ők rendszeresen találkoznak, hogy II. János Pál tanítása szerint a családi életről, a katolikus nő szerepéről elmélkedjenek. Azonnal igent mondtam. Akkor még nem sejtettem, hogy ez életem egyik fordulópontja lesz; a közös csapatmunka az egész addigi életemet gyökeresen átalakította. A Regnum Chritsti „Familia” csoportjában tanultak megérttették velem, hogy a családi élet se megy jól ösztönösen. Ahhoz, hogy boldogok lehessünk, meg kell tanulni a nő és a férfi Istentől elrendelt szerepét a családban, és nagy szükség van a mindennapi imaéletre is. ”
Marica