Szent István Imakilenced

Imakilencedünk közös imádsága: Nemzetünk apostola és pártfogója, Szent István király! Te őseinket a pogányság sötétségéből az igaz hit világosságára vezetted. Népednek igazi atyja és gyámolítója, igazán Isten szíve szerint való királya voltál. Temérdek fáradozásod,...