A Nagyböjt egy különleges, lelki tisztulási időszak, ahol alkalmunk van dönteni a számukra igazán fontos dolgok mellett a kevésbé fontosak rovására. Ahogy Ferenc pápa fogalmaz: „A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy megváljunk sok mindentől. Jót fog tenni, ha megkérdezzük magunktól, mi mindent tudunk nélkülözni azért, hogy szegénységünkkel segítsünk és gazdagítsunk másokat. Ne felejtsük el, hogy az igazi szegénység fáj: önmagunk megfosztása valamitől nem lenne hiteles e bűnbánati távlat nélkül. Nem bízom abban az alamizsnában, amely nem kerül áldozatba és nem jár fájdalommal. A Szentlélek, akinek köszönhetően olyanok vagyunk „mint szűkölködők, mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmijük sincs, mégis mindenük megvan” (2Kor 6,10), tartsa meg ezeket az elhatározásainkat, és erősítse bennünk az emberi nyomor iránti figyelmet és felelősséget, hogy könyörületessé váljunk és gyakoroljuk az irgalmat.”

A nagyböjti időszak után pedig megtisztult lélekkel, a feltámadás örömében kiteljesedve, bizalmunkban és hitünkben megerősödve buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be húsvéti imakilencedünkbe.  Nagy szeretettel várjuk idén is imaszándékait. A Nagyhét szerdájáig (április 16.) hozzánk beérkező imaszándékokért imakilencedet végzünk Húsvét vasárnappal kezdődően, kilenc napon át.  Rendünk szerzetesei és megszentelt életű tagjai minden kérésért egyenként, személyesen imádkoznak.

Szeretnénk kérni, hogy ez idő alatt Ön is kapcsolódjon be a közös imádságba, hogy minél erősebb imalánccá kapcsolódva vihessük kéréseinket a feltámadott Úr Jézus elé.

Szeretettel várjuk tehát imaszándékait postai vagy elektronikus levélben az itt található elérhetőségeinken. Barátainkat arra szeretnénk kérni, hogy rendünket anyagilag is támogassák, magyar missziónkat Isten országának építésére működtetni tudjuk, és apostoli munkáinkkal hazánkban szolgálhassunk.

Kívánva minden Barátunknak áldott nagyböjti lelki előkészületet és áldott feltámadást,

Krisztusban szeretettel,

Fejéregyházi Tamás LC
Krisztus Légiósa

crown-of-thorns-hung-around-the-easter-cross