„Neki növekednie kell, nekem kisebbednem”

Szentírási idézet: Jn 3,30-36

Bevezető ima: Uram, olyan nagyon igyekszem, önszeretetem és hiúságom mégis újra és újra meghiúsítja jó szándékaimat és csökkenti az Érted tett fáradozásaim értékét. Ezért most üres kézzel jövök hozzád. De bízom irgalmadban, mert tudom, hogy mindig, mikor reménnyel eltelve hozzád fordulok, te örömmel bátorítasz és megújítasz engem. Szenvedélyesen szeretlek, áldott Jézus, és még jobban vágyom szeretni Téged!

Kérés: Uram, add, hogy igazán alázatos tudjak lenni!

Elmélkedés: „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem” Ezt az elhatározást kellene minden őszinte apostolnak és vezető poszton lévő embernek a szívébe zárnia. Hivatásunkban, apostoli munkánkban és az Egyházért vállalt szolgálatainkban gyakran az önmegvalósítást keressük. Van, aki csak akkor ajánlkozik, ha olyan munkát kínálnak neki, amely elismerést hoz vagy az önértékelését növeli. Azt mondjuk, Krisztust szolgáljuk, de ha pozíciónkat kritika fenyegeti vagy egy kevésbé képzett ember rangban megelőz minket, akkor elcsüggedünk, és lelkesedésünk szertefoszlik.

Ezért mindig alázattal alá kellene vetnünk magunkat annak a próbának, melyet Keresztelő Szent János a mai evangéliumban sikerrel kiállt. Minden nap bele kellene néznünk szívünkbe és megvizsgálni, hogy vajon csak önző vágyaink tükre-e vagy pedig egy ablak Krisztus szíve felé, amely az alázatos szolgálatra nyitva áll. A tükör gátol feladatunk teljesítésében, az ablak segít!

Csak Krisztus öröméért élni Az önszeretet hatalmát megtörni nagyon pozitív tett. Az ember egy kisebb szeretetet csak egy nagyobb kedvéért képes feladni. Keresztelő Szent János szívében csak egy cél, egy vágy élt – a Messiás eljövetele. Csak Krisztusért élt és tett. A pusztában, az ima és szemlélődés által ez a szeretet akadálytalanul növekedhetett. Keresztelő Szent János maga is megvallja, hogy mindent Istentől kapott – a természetfeletti élettől, a szemlélődés és a kegyelem ajándéka által. A Krisztus iránti szeretet nem egyik pillanatról a másikra lángolt fel benne, hanem sok év kitartó imája és önmegtagadása kellett hozzá.

A valódi hit megköveteli az alázatot Keresztelő Szent János minden cselekedete és egész lénye a jövőre összpontosított, egy másvalakinek a cselekedeteire és lényére: Jézus Krisztuséra. János csupán ennek a másiknak a szolgájaként tekint önmagára. János alázata arról tanúskodik, akit megvall. Krisztus az első, aki arra tanít minket, hogy mondjunk le önmagunkról. Az evangélium sok helyütt tanúskodik erről: Jézus születése a jászolba, a tanítványok lábának a megmosása, harminc év engedelmesség és visszavonultság Názáretben… Jézus maga is figyelmeztet, hogy milyen nagy szükség van az alázatra: „Bizony mondom néktek, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, most én is hallom, amit János hallott: a Te csodálatos hangodat, mely a menyasszonyoddal, az Egyházzal való egyesülést sürgeti. Nincs számomra nagyobb tisztesség és szeretet, mint amikor ez az egyesülés tökéletesen és önzetlenül történik. Taníts meg arra, hogy el tudjam fogadni a megaláztatást és lemondjak önmagamról, hogy Titokzatos Tested szükségét alázatos szolgálatom és önmegtagadásom által hirdethessem.

Elhatározás: Ma nagy odaadással elimádkozom az Alázatosság litániáját.

AZ ALÁZATOSSÁG LITÁNIÁJA (Rafael Merry del Val bíboros)

A vágytól, hogy megbecsüljenek, – szabadíts meg Jézusom!

A vágytól, hogy szeressenek, – szabadíts meg Jézusom!

A vágytól, hogy népszerű legyek, – szabadíts meg Jézusom!

A vágytól, hogy fölemeljenek, – szabadíts meg Jézusom!

A vágytól, hogy tiszteljenek, – szabadíts meg Jézusom!

A vágytól, hogy dicsérjenek, – szabadíts meg Jézusom!

A vágytól, hogy előnyben részesítsenek, – szabadíts meg Jézusom!

A vágytól, hogy tanácsomat kérjék, – szabadíts meg Jézusom!

A vágytól, hogy igazat adjanak nekem, – szabadíts meg Jézusom!

A vágytól, hogy elismerjenek, – szabadíts meg Jézusom!

 

A félelemtől, hogy megaláznak, – szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy lenéznek, vagy leráznak, – szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy megvetnek, – szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy korholnak, – szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy megütnek, – szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy megrágalmaznak, – szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy kigúnyolnak, – szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy mellőznek vagy elfelejtenek, – szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy igazságtalanság ér, – szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy meggyanúsítanak, – szabadíts meg Jézusom!

 

Hogy másokat nálam jobban szeretnek, – add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!

Hogy másokat nálam többre becsülnek, – add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!

Hogy a világ szemében más növekszik és én kisebbedem – add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!

Hogy az erényt másokban dicsérik és a jót bennem nem veszik észre, – add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!

Hogy másokat magasztalnak, míg engem észre sem vesznek, – add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!

Hogy másokat nálam jobban előnyben részesítenek, – add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!

Hogy mások szentebbek, jobbak nálam, és én csak olyan szent leszek, amilyen a Te kegyelmedből telik tőlem – add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!