„Az örömöm most teljes lett” (Jn 3,29)

Szentírási idézet: Jn 3,29

Bevezető ima: Uram, öröm tölti el a szívemet, hogy Veled lehetek az imádságban. Szeretlek, és szeretni akarlak. Tudom, hogy az igazi teljességre csak általad juthatok el.

Kérés: Uram, Jézus, ajándékozz meg Szentlelked által az örömmel, és add, hogy be tudjam fogadni ezt a csodálatos ajándékot!

Elmélkedés: Ferenc pápa első apostoli levele, „Az Evangélium öröme” (Evangelii Gaudium), meghív az evangéliumi örömre, és megtanítja nekünk erre a valódi örömre való eljutásnak a főbb alapelveit. Olvassuk most ezeket a pápai gondolatokat olyan szívvel, hogy mindennapi életünk konkrét útmutatóivá legyenek:

„Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől.” Milyen felszabadult öröm uralkodhatna a szívünkben, ha mindez valóban megtörténne! Vágyjunk ezért minderre a szívünk legmélyéből! Mi szükséges mindehhez Ferenc pápa szerint? Mindössze annyi, hogy találkozni akarjunk Jézussal! Hogyan? Egyszerűen gondoljunk Rá minél gyakrabban, irányítsa döntéseinket és cselekedeteinket a Jézus iránti szeretet vágya szünet nélkül!

 „A mai világnak – a maga sokféle és nyomasztó fogyasztói kínálatával – nagy veszedelme az egyénközpontú szomorúság, mely a kényelmes és kapzsi szívből, a felszínes élvezetek beteges kereséséből, az elszigetelt lelkiismeretből fakad.” Ferenc pápa ezután arra figyelmeztet, hogy annak, aki a saját érdekét és a saját felszínes örömeit keresi, bezárul a szíve a másokkal való együttérzés előtt. Nem veszi többé észre a szenvedők szükségeit, alkalmatlanná válik az önzetlen, jézusi szeretet továbbadására. Aki cselekedeteiben nem követi Jézust, az nem fog tudni találkozni Vele!

 „Meghívok minden keresztényt – éljen bárhol és bármilyen helyzetben –, hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy: engedi, hogy Ő találkozzon vele, és hogy mindennap szünet nélkül keresni akarja Őt. Nincs olyan ok, amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki szól…Ha valaki csak egy apró lépést tesz is Jézus felé, felfedezi, hogy ő már tárt karokkal várja érkezését.” Fontos, tehát, hogy Jézus arra hív: most, ebben a pillanatban tegyem meg az én kicsi lépésemet, amire éppen képes vagyok, a szeretet felé!

Dr. Tomka Ferenc atya így ír személyes tapasztalatáról „A hívő szívét az öröm tölti be” c. könyvében: „Jézus azt mondja: „Aki kicsiben hű, az a nagyban is hű” (lesz) (Lk 16,9). A sátán legnagyobb kísértése, amikor azt érezteti velünk, hogy alkalmatlanok, képtelenek vagyunk. Jézus mindnyájunkat alkalmassá tett – IQ-tól és egyéb tulajdonságoktól függetlenül –, hogy eljussunk Hozzá, és Benne megtaláljuk az örömöt, a teljes életet.

Gondoljunk a példabeszédre, amelyben az apa – azaz maga Isten – a tékozló fiút nemcsak visszafogadja, hanem megöleli és ujjong azon, hogy „egyetlen lépést tett feléje”. Engem is megrázott valamikor, hogy Jézus nem valami óriási tettet kíván tőlem, csupán egyetlen szeretet-lépést. … Jézus azt ígérte: „aki szeret (szeretni törekszik), annak én kinyilatkoztatom magam” (Jn 14,21). Ezért elkezdtem egy új módon aprócska szeretet-lépéseket tenni Jézus felé (és a felebarát felé, akiben Jézust a földön leginkább megtalálhatom), és egy idő után Jézus egy minden korábbinál erősebb, új fénnyel mutatta meg nekem magát, és nyilatkoztatta ki örömét. Sok testvért ismerek, akik ugyanezt az utat járták, és hasonlóan eljutottak a Jézussal való találkozáshoz és örömhöz.”

Ne higgyük el tehát a kísértőnek, hogy alkalmatlanok lennénk a Jézussal való találkozásra! Bátran vágyódjunk erre szüntelenül, s tegyük meg a mi részünket: az imát és az éppen szükséges apró áldozatokat, melyekkel kifejezzük szeretetünket embertársunk és rajta keresztül Jézus felé!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, hagytam rászedni magam, ezerféleképpen menekültem szereteted elől, de most újra itt vagyok, hogy megújítsam szövetségemet Veled. Szükségem van Rád. Fogadj vissza újra, Uram, fogadj ismét megváltó karjaidba.

Elhatározás: A mai napon igyekszem a jó dolgokra, az örömökre figyelni, és imádságomban Istent dicsőítem.