„Neki növekednie kell, nekem kisebbednem” (Jn 3,30)

A hónap imaszándéka: A nevelőkért, pedagógusokért

Titok: „Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál”

„Az ember semmit sem vallhat a magáénak, hacsak nem a mennyből kapta” (Jn 3,27)

Szentírási idézet: Jn 3,22-28

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Te végtelen szeretetből megteremtettél engem. Bár sokszor nem szerettelek annyira, mint azt gyermekedként tennem kellett volna, mégis elárasztasz kegyelmeiddel. Elküldted Fiadat, hogy megváltson, és hogy benne és általa egyek lehessünk. Te és Fiad aztán elküldtétek a Szeretet és Igazságosság Lelkét, a Szentlelket, hogy szívemben, lelkemben és testemben lakjon. Nyisd meg szívemet és szememet, hogy lássam, amit értem tettél és tenni fogsz, hogy még nagylelkűbben adjam oda magamat neked, Egyházadnak és embertársaimnak. Tökéletesíts a szeretetben, és segíts Szentlelked által, hogy szereteted tüzét árasszam!

Kérés: Uram, adj nekem olyan alázatot, amilyen Keresztelő Jánosnak volt!

Elmélkedés: Jól készüljetek fel! Keresztelő János és Jézus tanítványai keresztelnek. Azért teszik, hogy előkészítsék a Jézussal való találkozását mindazoknak, akik felismerik, hogy szükségük van a megtérésre és a bűnbánatra. Nekünk is meg kell térnünk és meg kell tisztulnunk. János e szakaszban megjegyzi, hogy sok a víz, ami egy hasonlat Isten kegyelmének a túláradására. A víz a halál és az élet szimbóluma is. (A halált jelenti a Vörös-tenger, az özönvíz, de az életet, amikor a zsidók a sivatagban majdnem szomjan haltak, és Mózes botjával egy sziklából vizet fakasztott.) Mitől tisztulhatok meg, és mi történik, ha iszom a Krisztus oldalából kifolyó vízből?

Kié a dicsőség? Keresztelő János nem győzte hangsúlyozni, hogy nem ő a Messiás, és hogy ő arra sem méltó, hogy az utána jövő saruszíját megoldja. Milyen sokszor engedjük, hogy megdicsérjenek bennünket valamiért, amiért igazából nem minket illet az elismerés! Tudatában vagyunk annak, hogy minden jótettért Isten jóságának tartozunk hálával? Az alázat termékeny föld, melybe az életszentség fáját ültetni lehet. Mária az Úr alázatos szolgálólánya volt. Jézus azt mondta, szolgálni jött, nem azért, hogy neki szolgáljanak. Ha le akarjuk törni a gőgünket és önzésünket, Keresztelő Jánoshoz hasonlóan nekünk is fel kell ismernünk, hogy minden, ami értékes bennünk, Istentől kapott ajándék!

Az életszentség titka Keresztelő János élete minden pillanatában az életszentségre törekedett. Lassan földi élete végéhez közeledik, bár ő nem tudja ezt. Megtanítja nekünk az életszentség titkát: kisebbnek kell lennem, hogy Jézus növekedni tudjon. Krisztus emberré lett, hogy mi részesedhessünk istenségéből. János felismerte, hogy Jézus nem csak azért jött, hogy köztünk éljen, hanem hogy bennünk éljen, de ehhez kisebbednünk kell. Hogyan lehetek kisebb, hogy Krisztus növekedhessen bennem? A legbiztosabb út: azon kell fáradoznunk, hogy alázatos szolgálói legyünk Istennek és embertársainknak.

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Igazi kegyelem felismerni, hogy nem én vagyok a dolgok eleje, közepe és vége – és ennek megfelelően is cselekedni. Jézusom, add meg ezt a kegyelmet nekem!

Elhatározás: Ma igyekszem megdicsérni másokat, hogy én kisebb legyek, és Krisztus növekedhessen bennem.