Szentírási idézet: Mt 16,13-19

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy szentségeid által megmutatod magad. Velünk vagy, és velünk akarsz lenni. Köszönöm, hogy szentségeiddel ott állsz az életünk kezdetén, elkísérsz egész földi utunkon. Csak rajtunk múlik, hogy élünk-e Veled.  És ölelő szereteted vár majd földi életünk végén is, ahol majd szeretnénk szentségeiddel megerősítve Eléd állni.

Kérés: Adj, Uram, nyitottságot, hogy megértsem a szentségekben ránk hagyott titkaidat!

Elmélkedés: A beavatás szentségei: keresztség – bérmálás – Eucharisztia A keresztség és a bérmálás nagy ünnep mindenkinek, aki részesül benne. Örömünk oka, hogy az egyházi közösségünknek új tagja vagy új nagykorú keresztény tagja lesz az, aki részesül bennük. Ezekben a szentségekben életünk folyamán csak egyszer részesülhetünk.  A nagy ünnepek után azonban ott vannak a hétköznapok, ahol lehetőségünk van Krisztus életében minden nap egy kicsit jobban elmerülni az Oltáriszentség által, „ami Krisztus testével és vérével táplálja a tanítványt, hogy Mesteréhez hasonlóvá alakuljon” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 1275). Minden egyes szentáldozással, amelyet méltón veszünk magunkhoz, egy kicsit jobban krisztusi életünk lesz.  Meglátom-e ennek a csodálatos szentségnek az erejét? Igyekszem minél gyakrabban találkozni Jézussal, a mi Urunkkal?
A gyógyulás szentségei: bűnbánat szentsége – betegek kenete Ha tudnánk, mennyi erőforrást ad számunkra a mi Urunk e szentségek által, biztosan nem késlekednénk a legközelebbi szentgyónással, mert a bűnbánat szentségének lelki hatásai:

  • kiengesztelődés Istennel, ami által a bűnbánó visszanyeri a kegyelmet;
  • kiengesztelődés az Egyházzal;
  • az örök büntetés elengedése, mely a halálos bűn miatt fenyegetett;
  • a bűnökért járó ideigtartó büntetések legalább részleges elengedése;
  • a lelkiismeret békéje és derűje, lelki vigasztalás;
  • a lélek erőinek növekedése a keresztény küzdelemhez. (Katolikus Egyház Katekizmusa, 1496)

Életünket átszövik a betegségek. Kinek-kinek más baja van élete során. Ha megbetegszünk, orvoshoz fordulunk, tőle várjuk a segítséget. Már közhely, annyit emlegetjük manapság, hogy betegségeinknek gyakran lelki gyökerei vannak. „Néha nem tudjuk, mi bajuk van, csak itt fáj, ott fáj, sehogysem érezzük jól magunkat. Ha sokáig vagyunk ebben az állapotban, azt is megtapasztaljuk, egyedül nem tudunk úrrá lenni a helyzeten. Ezért kell felkeresnünk az Áldott Orvost, mert Ő az egyetlen, aki igazán tud gyógyítani. Csak kérned kell és engedned, hogy egy kicsit helyreigazítsa az életedet…” (Gyökössy Endre: Az Áldott Orvos rendelőjében)
A közösség szolgálatának szentségei: egyházi rend – házasság Ezeket a szentségeket meg kell, hogy előzze a keresztség, de ideális esetben a bérmálás és az Eucharisztia is. Miért?

Mert ezek „Krisztus valamennyi tanítványának közös hivatását alapozzák meg, az életszentségre és a világ evangelizálásának missziójára szóló meghívást. Hozzák a szükséges kegyelmeket a Lélek szerinti élethez az örök haza felé tartó zarándokúton.” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 1533) Különleges, hogy mi magunk mások szolgálata által épülhetünk. Mindkét szentség alapja a kegyelem, amely képessé tesz, hogy elköteleződjünk, és ebben ki is tartsunk. Ha ma szétnézünk, minden hivatás válságban van, a válások és a papságot elhagyók száma elkeserítő. Mégis tekintsünk azokra, akiknek sikerül kitartaniuk. Ők azok, akik embermód létezésük mellé segítségül hívják és befogadják Isten kegyelmeit. Akik hisznek abban, hogy van remény, és lehet szeretni egy életen át, azok megtapasztalják: „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).

Beszélgetés Krisztussal: Add, Uram, hogy ne úgy éljünk, hogy közben halottak vagyunk! Szeretnénk élni szentségeid erejével. Annyiszor tapasztaltuk meg, hogy általuk Te képes vagy arra, amit mi a magunk erejéből képtelenek lennénk megtenni. Engedd, kérünk, hogy egyre közelebb kerüljünk Hozzád, és ne féljünk elfogadni a Te gyógyításodat!

Elhatározás: Ma végiggondolom az életemben, hogy mely szentségek által éltem meg Isten konkrét és valóságos jelenlétét, és elmondok ezekért egy hálaimát.