„Én veletek vagyok mindennap a világ végéig”

A hónap imaszándéka: Megtérésekért hazánkban és az egész világon

Titok: „Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát”

Szentírási idézet: Mt 28,16-20

Bevezető ima: Uram, köszönöm ígéreteid, és különösen ezt az ígéreted, amellyel biztonságba helyezted életem. Hogyan mondhatnám el hálámat neked? Azzal, ha a mai napon is adok az időmből, és igyekszem nem csak én szólni hozzád, hanem Téged is meghallani a szívemben.

Kérés: Adj értő szívet és fület a mai imádságomhoz!

Elmélkedés: Velünk az Isten „Veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20) Máté evangéliumának ezen utolsó szavai visszautalnak az evangélium elején található prófétai híradásra: „Az Emmanuel név adatik neki, amelynek jelentése: velünk lévő Isten” (Mt 1,23; vö. Iz 7,14). Isten velünk lesz mindennap, a világ végéig. Jézus velünk fog járni mindennap, a világ végéig. Az egész evangélium e két idézet közé ékelődik. E szavak Isten misztériumát közlik, akinek az a neve, az az identitása, hogy együtt van: nem egy elszigetelt Isten, hanem együtt lévő Isten, kivált velünk, a teremtett emberrel együtt lévő Isten. A mi Istenünk nem egy távoli, a magas ég rabságában élő Isten, hanem az emberért „rajongó” Isten, aki oly gyengéden szereti az embert, hogy képtelen elszakadni tőle. Mi, emberek képesek vagyunk megszakítani kapcsolatainkat és lebontani a bennünket összekötő hidakat, ő azonban képtelen erre. Ha a mi szívünk elhidegül is, az övé mindig szeretettől izzó marad. A mi Istenünk szüntelenül kísér minket, még ha szerencsétlenségünkre mi elfelejtjük is őt. A hitetlenséget a hittől elválasztó határon döntő dolog annak felfedezése, hogy a mi Atyánk szeret és kísér minket, és sosem hagy el minket.

Velünk van az úton Létünk nem más, mint zarándoklat, úton lét. Azok is, akiket pusztán emberi remény vezet, érzik a horizont csábítását, ami arra készteti őket, hogy még ismeretlen világok felfedezésére induljanak. Lelkünk vándorló lélek. A Biblia tele van zarándokló és utazó emberek történeteivel. Ábrahám hivatása ezzel a paranccsal kezdődik: „Menj ki földedről” (Ter 12,1). A pátriárka pedig otthagyja a földdarabot, amelyet jól ismert, és amely a korabeli civilizáció egyik bölcsője volt. Minden az útra kelés értelmessége ellen szólt, Ábrahám mégis elindult. Nem válunk érett férfivá és nővé, ha nem észleljük a horizont vonzását: az ég és föld között feszülő határról van szó, amely hívja az úton levőket, hogy elérjék.
Úton létében, a világban az ember sosincs egyedül. Főképp a keresztény ember az, aki sosem érzi elhagyottnak magát, mert Jézus biztosít minket arról, hogy nemcsak hosszú utunk végénél vár ránk, hanem kísér minket életünk minden egyes napján.

Gondot visel ránk Meddig fog tartani Istennek ez a törődése az emberrel? Az Úr Jézus, aki együtt jár velünk, meddig fog törődni velünk? Az evangélium válasza nem hagy kétséget e felől: a világ végéig! Elmúlik az ég, elmúlik a föld, szertefoszlanak az emberi remények, de Isten szava, mely mindent meghalad, sosem múlik el. És Ő a velünk lévő Isten lesz, Jézus-Isten, aki együtt jár velünk. Életünknek nem lesz olyan napja, amikor Isten szíve ne aggódna értünk! Valaki kérdezhetné: „Jól értettem, mit mondott?” Ezt mondom: Életünknek nem lesz olyan napja, amikor Isten szíve ne aggódna értünk! Ő izgul értünk, és együtt jár velünk. Miért teszi? Egyszerűen azért, mert szeret minket. Értitek? Szeret minket! Isten biztosan törődik minden szükségletünkkel, nem hagy magunkra a megpróbáltatás idején, amikor beborul fölöttünk az ég. Ez a bizonyosság be akarja fészkelni magát lelkünkbe, hogy fénye aztán sose hunyjon ki. Akad, aki „Gondviselésnek” hívja. Vagyis Isten közelségét, Isten szeretetét, Isten együtt járását velünk „Isten gondviselésének” is hívják. Ő gondot visel életünkre! (Forrás: Ferenc pápa katekézise, 2017. április 26.)

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Velem jársz életem útján, gondviseléseddel átölelsz. Dicsőség legyen minden teremtményedért, amelyeken keresztül megtapasztalom minden nap jelenlétedet. Dicsőítelek a természet csodáiban, és dicsőítelek, mert az emberek szeretete által is velem vagy. Áldom Szent Neved ma és mindenkor!

Elhatározás: Az elkövetkező hetekben igyekszem én is, hogy a hozzám közel állókhoz a megfelelő módon fejezzem ki, szeretetemmel szeretnék biztonságot nyújtani nekik.