Szentírási idézet: Jn 14,27

Bevezető ima: A te indításod bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a mi szívünk, míg csak el nem pihen benned. Ámen. (Szent Ágoston imája)

Kérés: Uram, segíts, hogy megértsem és kövessem tanításodat! Minden emberhez hasonlóan vágyom arra, hogy nyughatatlan szívem Benned megpihenhessen. Tudom, hogy a lelkem mélyén Te lakozol, aki magad vagy a béke. Áldj meg Uram, és áldd meg a családomat!

Elmélkedés:

„Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja” A mi békénk maga Krisztus. Megrendítő belegondolni, milyen rettenetes ára volt annak, hogy az én szívem békességre lelhessen! Nem arra a békére vágyom, ami sokszor azt jelentheti, hogy nem történt semmi, s talán még a vállamat is megvonom… Nem, nem arra vágyom, hogy minden megpróbáltatás, nehézség, küzdelem, nyugtalanság elkerüljön.

„Az én békémet adom nektek” Arra a békére vágyom, melyet csak Krisztus adhat meg nekem. Biztos lehetek benne, hogy megkapom, hisz Ő megígérte. Lelkem mélyén megtalálom Őt, ha őszintén és hűségesen keresem! A Vele való találkozás valójában az a béke, melyre a szívem vágyik.

Családunk történetében él egy csodálatos, közös Isten-tapasztalat. Egy rettenetes autóbaleset megvalósulását akadályozta meg az Úr, amikor mindannyiunk számára megszűnt az idő, s a meg nem történt összeütközést követő megtapasztalás felejthetetlen. Azóta tudom, hogy Isten jelenlétének biztos jele a béke, mely akkor mindannyiunkat meglátogatott. Ezért is szeretem nagyon a csendes szentségimádást, mert Krisztus békéjével ajándékoz meg.

Fordítsunk időt Krisztus keresésére, és megtaláljuk Őt! Barsi Balázs atya lelkigyakorlatán vettünk részt férjemmel, amelyen az atya ismét ráirányította figyelmünket az Ó- és Újszövetség egységére. A Sabbat, a szombat, a zsidóknál a pihenés napja. Ilyenkor nemhogy dolgozni nem szabad, de semmilyen olyan tevékenységet sem szabad végezni, amely valamilyen erőfeszítéssel jár. A Sabbat-tartás kötelezettsége a Tízparancsolatban is szerepel. Mivel Isten hat nap alatt teremtette az eget, a földet, a tengert és minden élőlényt, majd a hetedik napon megpihent, a hetedik napot megszentelt napnak kell tekinteni, melyen nem a földi gondokkal foglalkozunk, hanem időnket az Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére szánjuk.

Krisztus maga a Sabbat, a béke, a nyugalom. Lukács evangéliumából tudjuk, hogy amikor feltámadása után Jézus először megjelent apostolainak, így köszöntötte őket: „Békesség nektek!”. Ha békességre vágyunk, törekedjünk a Krisztussal való találkozásra!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Uram, hogy életre hívtál, hogy találkozhatok Veled, hogy a tenyereden hordozol kegyelmed áradása által. Segíts, hogy édesanyád, a boldogságos Szűz Mária példáját követve neked tetsző, Rád figyelő, békével átjárt életet éljek!

Elhatározás: Keresek egy templomot, ahol szentségimádásra van lehetőség, hogy a csend adta béke által találkozhassak az Úrral.