„Krisztus békéje töltse be szíveteket!”

A hónap imaszándéka: Papi és szerzetesi hivatásokért

Titok: „Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál”

Szentírási idézet: Kol 3,12-15

Bevezető ima: Itt vagyok, Uram, hogy meghalljam szavadat szent Igéd olvasása által. Segíts elcsöndesednem, hogy Szentlelked „beárnyékozhasson”, s ne az én, hanem a Te akaratodat szolgáljam. Te tudod, hogy szeretlek. Add, hogy a Te szereteted növekedhessék bennem a Te dicsőségedre, embertársaim javára azáltal, hogy szívemet engedem a Te Szent Szíved szerint alakítani.

Kérés: Veni Sancte Spiritus! Ahogy egykor Jézus megjelent Sienai Szent Katalinnak, és kivette szívét, hogy a magáéval cserélje föl, úgy kérlek, Szentlélek, adj nekem tiszta, a szeretet tüzétől lángoló szívet!

Elmélkedés:

Istennek szent és kedves választottai vagyunk mindnyájan, akik a keresztségben meghívást kaptunk arra, hogy a Katolikus Egyház testének részeként a föld sója és a világ világossága legyünk. Szent Pál azt is elmondja nekünk, melyek azok a tulajdonságok, amiket – naponta megküzdve rosszra hajló természetünkkel – magunkra kell öltenünk, hogy kereszténynek, még pontosabb kifejezéssel, krisztusinak neveztethessünk. Az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet minden egyes alkalommal lelkiismeretvizsgálatunk középpontjába állítva tudunk előrehaladni az üdvösség útján. Bízhatunk a szelíd és alázatos szívű Jézusban, aki kísér bennünket hűségesen ígérete szerint: „Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20). Sokszor csalódottan tapasztaljuk, hogy minden próbálkozásunk, küszködésünk ellenére az irgalmasság (milyen elhamarkodott ítélkezésekre vagyok képes!), a jóság (dehogy segítek neki, ő sem volt jó velem!), a szelídség (milyen felháborító tud lenni, amikor ellentmondanak nekem!) és a türelem (még mindig nem vagy kész?!) oly távolinak, elérhetetlennek tűnnek, hogy talán megkísért a gondolat: nem is érdemes küzdeni, hisz úgyis elesem! Nem szabad engedni az ellenségnek, hogy eltávolítson Krisztustól! Hisz Jézus gondoskodott: a bűneink megbánását és megvallását követően a kiengesztelődés szentségével és Testének vétele által megerősödve mindig újra és újra tiszta lappal indulhatunk! És elküldte számunkra a Szentlelket, akit szüntelenül kérlelhetünk, hogy segítsen hűségesnek lennünk a szeretethez minden pillanatban. Isten tehát megad nekünk minden szükséges segítséget. Ez az igazi örömhír! A kérdés csak az, hogy mi élünk-e az isteni segítséggel, vagy újra és újra a saját erőnkre akarunk csupán támaszkodni…

„Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke” Ha megtapasztalom Isten megbocsátó szeretetét a szentségek vétele által, én is meg kell, hogy bocsássak testvéreimnek, hogy egyek lehessünk. Kérjem hozzá szívből Isten segítségét, és akkor képessé válok ezt megtenni! Mert a szeretet nem egy érzelem, ami az éppen aktuális hangulatunkon múlik (a világ bármennyire is próbálja ezt belénk sulykolni), hanem hit, döntés és ima kérdése! Döntsünk minden nap a szeretet mellett, s akkor beköltözik szívünkbe annak gyümölcse, a béke!

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézus! Köszönöm, hogy Te mindig hűséges vagy! Akkor is velem vagy, amikor én egyáltalán nem törődöm Veled! Bocsáss meg, hogy oly sokszor megbántalak azzal, hogy szeretetlen vagyok testvéreimmel! Ne vétkeimet nézd, hanem azt a jóra való szándékomat, hogy Hozzád próbálok hasonulni! Ebben segíts és támogass engem napról napra, Uram, Jézus!

Elhatározás: Az esti lelkiismeretvizsgálatban felidézek egy-egy esetet a nap folyamán, amikor az irgalmasság, a jóság, a szelídség és a türelem gyakorlásában elbuktam vagy csatát nyertem.