Közösségben imádkozni

Szentírási idézet:  Lukács evangéliuma 11,5-13

Bevezető ima: Uram, tágíts ki a szívemet, hogy befogadjam mai tanításodat, és meg is valósítsam azt!

Elmélkedés: Hogyan készültek az apostolok a Szentlélek eljövetelére? Imádkozva! Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.” (Ap Csel 1,14) Az apostolok imája, összegyűlve Máriával együtt a felső teremben, az első nagy Szentlélek-hívás. Meglepő, hogy az Apostolok cselekedeteiben a Szentlélek kiáradása mennyire állandó kapcsolatban van az imával. A keresztség meghatározó szerepe nincs elhallgatva, de  nagy hangsúly van az imán. Saul „imádkozott”, amikor az Úr elküldte hozzá Anániást, hogy visszaadja a látását, és betöltekezzen Szentlélekkel. Amikor az apostolok meghallották, hogy Szamária elfogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlelket.” (Ap Csel 8,15)

„Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle” Jézus maga kötötte a Szentlélek ajándékát az imához, mondván: „Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” Az ima és a Szentlélek ajándéka között körmozgás és kölcsönhatás működik: be kell fogadnunk a Szentlelket, hogy képesek legyünk imádkozni, és imádkoznunk kell azért, hogy megkapjuk a Szentlelket. Először elér minket a kegyelem ajándéka, de ezt követően imádkoznunk kell, hogy ez az ajándék bennünk maradhasson és növekedhessen. Szeretnéd megkapni a Szentlelket? Úgy érzed, gyenge vagy, és fel szeretnéd magadra ölteni „a magasságból való erőt”? Lelkileg langyosnak érzed magad és felmelegednél? Száraznak, és öntözésre vágysz? Vagy merevnek, és inkább hajlékony lennél? Elégedetlen vagy a múltbeli életeddel, és meg akarsz újulni? Imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok!Imádságunknak olyannak kell lennie, amilyen Mária és az apostolok imája volt: egységesnek és kitartónak. Egybehangzóan vagy egyet-értésben (con-corde, homothümadon) kell imádkoznunk, ami szó szerint azt jelenti, hogy egy akarattal és „egy lélekkel”.  Jézus így mondta: Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19)(forrás: Rainero Cantalamessa atya írása a CHARIS számára)

Beszélgetés Krisztussal:

„Jöjj, Szentlélek!Jöjj, Isten ereje és édessége!

Jöjj, Te, aki a mozgás és a béke vagy!

Újítsd meg bátorságunkat,

Töltsd be magányosságunkat ebben a világban,

Teremts bennünk bensőséges kapcsolatot Istennel!

Már nem mondjuk, mint a próféta: „Gyere elő a négy szél hazájából”,

Mintha még nem tudnánk, honnan jöttél.

Ezt mondjuk: Jöjj, Lélek a kereszten függő Krisztus átszúrt oldalából!

Jöjj, a Feltámadt Úr szájából!”

(Raniero Cantalamessa atya imája)

Elhatározás: Az apostolok példáján felbuzdulva keresem a lehetőségét, hogy közösségben imádkozzak a Szentlélek erőteljesebb eljöveteléért.