A szeretetben nincsen félelem…

Szentírási idézet: 1Ján 4,16-18

Bevezető ima: Urunk, Istenünk! Te, aki az eget és a földet alkottad, teremtményeidet egy gyönyörű kertbe helyezted, és az emberekre bíztad ennek a kertnek a gondozását. Bizony, nem mindig vagyunk hűségesek ebben a munkában. Kérjük, világítsd meg minden ember, különösen a hatalommal rendelkezők, lelkét és elméjét, hogy megértsék, a Te kezedbe kell kapaszkodniuk ahhoz, hogy feladataikat teljesíteni tudják.

Elmélkedés: Sarah bíboros könyvének III. és IV. részében reális diagnózist ad az anyagelvű társadalmak erkölcsi hanyatlásáról, de egyben reménysugarat is csillant fel a jövőre vonatkozóan:

A modern ember már nem vár semmit Teremtőjétől. Ezért lassan eltiporja az erkölcsi törvényeket, hogy aztán az úgynevezett demokratikus jogszabályokkal helyettesítse őket.”

„Nyugaton az új jogszabályok bevezetését aktívan elősegítik a média- és pénzhatalmak, melyek befolyásolják az országok lakosságát, és bűntudatot keltenek bennük. Az eutanázia népszerűsítése érdekében folyamatosan csepegtetik az emberek lelkébe üzeneteiket, hogy így tudják kedvük szerint hangolni az istenített „közvéleményt”. Amikor aztán az információs eszközeik megtették a magukét, a közvélemény-kutató intézmények tudományos alapon publikálják, hogy a többség véleménye így és így változott…”

A Földet Isten teremtette. Változatos világot akart. Az emberek különböznek egymástól… Atyánk azt gondolta, hogy gyermekei gazdagodhatnak különbözőségeik által. A mai globalizáció ellene van az isteni tervnek.”

Isten gyökerekkel rendelkező embert akart… Az ember nem egy gazdasági szereplő és fogyasztó teremtmény… Azokat az országokat, mint amilyenek például a Visegrádi Együttműködés országai, melyek elutasítják ezt a vesztüket jelentő, őrült versenyfutást, megbélyegzik, olykor még sértegetik is. A globalizációt úgy mutatják be, mintha valami kötelező orvosi utasítás lenne.”

„A szórakozás civilizációja minden eszközzel azon van, hogy elűzze a csendet. Előmozdítja az érzelmi szétszórtságot, a felületességet és a hedonizmust. A zaj a hazugság ikertestvére. A csönd az igazság székhelye, Isten hajléka.”

Végszóként a bíboros így szól az olvasóhoz: „Kedves keresztény testvéreim! Felajánlva nekünk a hitet, Isten nyújtja a kezét, amelybe belehelyezzük a miénket, és hagyjuk, hogy vezessen minket. Mitől is félnénk? A lényeg, hogy erősen őrizzük kezünket az Ő kezében. A mi hitünk ez a mély kapcsolat magával az Istennel. „Tudom, kinek hittem” – mondja Szent Pál (2 Tim 1,12). És mi őbelé helyeztük hitünket.”

(Forrás: Robert Sarah, Nicolas Diat: Esteledik, a Nap már lemenőben, p.349-350, 368-369, 381, 511; Szent István Társulat, Budapest, 2020.)

Beszélgetés Krisztussal: Urunk, Jézus! Te leszálltál közénk, emberré lettél értünk, és ezzel testvéreiddé tettél minket. Ha elfogadjuk, kezedet nyújtod felénk, hogy el ne essünk, le ne térjünk az igaz útról. Bárcsak mindig meg lenne szívünkben-lelkünkben az alázatos készség az elfogadásra! Irgalmazz nekünk, bűnösöknek!

Elhatározás: Ezen a héten legalább egy nap lemondok a rádió és a TV „zajforrásairól”, és az internetet is csak a munkámhoz feltétlenül szükséges mértékben veszem igénybe.