Örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedésében!

Szentírási idézet: 1Pét 4,12-14

Bevezető ima: Szentséges Szűz Mária! Te, aki az emberek közül Szent Fiaddal a legközelebbi kapcsolatban vagy, könyörögj érettünk! Szeretnénk türelemmel viselni a világ értetlenségét, szeretettel közeledni a másképpen gondolkodókhoz, és ha gyarlóságunkban eltévelyednénk is, vonj magadhoz minket!

Elmélkedés: Sarah bíboros könyvét olvasva bevillant emlékeim közül egy több évvel ezelőtti olvasmányom, melynek címe: „Istenről beszélni veszélyes”. Írója, Tatjána Goricseva 1947-ben született Leningrádban, filozófiát és rádiótechnikát tanult. Fényes karrier állt előtte. Ámde a kommunista ifjúsági vezető és filozófiadocens 26 évesen keresztény lett, és a benne ébredt hit megváltoztatta az életét. Orosz ortodox vallási szemináriumokat szervezett Leningrádban, és ezeken a keresztény alapokon létrehívta a Szovjetunió első nőmozgalmát, amely a MÁRIA nevet kapta. Goricseva és társai „A nő és Oroszország” c. folyóirat megalapítóiként nemzetközileg is ismertekké váltak. Többszöri letartóztatás után, a nyugati nőmozgalmak védelmének köszönhetően kaptak lehetőséget arra, hogy 1978-ban a börtön és a kiutasítás között válasszanak. Goricseva – lelkiatyja határozott  kívánságára –  az emigrációt választotta. Az alapítók kiutasításával a mozgalmat az állami gépezet nem tudta megszüntetni, az eltávolítottak helyét mindig volt, aki betöltötte… Goricseva emigrációban lejegyzett gondolataiból, amelyek sokféleképpen összhangban vannak Sarah bíboroséval, idézek most néhányat.

„Milyen titokzatos dolog is a szabadság. Olyan, mint a levegő. Az ember akkor kezdi értékelni, amikor elveszti. Látom, hogy a nyugati ember is alig szabad… Itt a nihilizmusnak egy másik oldala mutatkozik meg. Nem úgy, mint nálunk. Egy példa: Tegnap vonattal érkeztem meg a nagy német város, Frankfurt am Main pályaudvarára. Óriási állomásépület… Mindent elborít a reklám tolakodó világa. A moziban például olyan titokzatos-szuggesztív hangon beszélnek jelentéktelen dolgokról, mint a mosóporokról, vagy valamilyen keféről, mintha a legfontosabb, nélkülözhetetlen lenne. Más dolgokról viszont, amik tényleg mindenki számára nélkülözhetetlenek – a lélekről, az élet értelméről, a megváltásról – mintha itt a papok is szégyellnének nyíltan beszélni. Ez valóban egy visszájára fordult világ!”

„Megpróbálok nyugati barátnőimnek arról beszélni, hogy az egyház a legélőbb szervezet, ami csak létezik, hogy az egyház Krisztus teste… De még csak azt sem értik, mi az hogy misztérium.”

„Tegnap egy emigráns orosz paptól még megdöbbentőbb szavakat hallottam: „Mi templomlátogatók…” Nem élnek a templomban, hanem látogatják. Elképzelni sem tudtam volna soha, hogy az embereknek megszokottá válik a templom.”

„Nyugaton az egyházra nehéz idők járnak, nehezebbek, mint Keleten. Az egyház mindenütt a kereszt útját járja. Csak Oroszországban már láthatóvá vált a kereszt győzelme is. Itt még minden el van fedve és felismerhetetlen.”

„Heuréka! Megtaláltam a megoldást: Nem azok a boldogok, akik látnak, hanem azok, akik hisznek, boldogabbak azoknál, akik láttak, és ezután hittek. Így Nyugaton az igazi keresztények boldogabbak, mint mi, akik Oroszországban hívőkké váltunk. Mi ott, mint Tamás, láttuk és megérintettük a sebeket Krisztus föltámadt testén. Megtapasztaltuk Istent és megértettük, hogy ő valóságosabb az egész minket körülvevő világnál. De itt alig találkozom olyan emberrel, akinek hasonló tapasztalata lenne. Mégis találtam valódi hívőket.”

(Forrás: Tatjána Goricseva: Istenrő beszélni veszélyes – Tapasztalataim Keleten és Nyugaton, p82, 84-85, 87-88; Egyházfórum Könyvei 1. Ungarisches Zentrum für Theologisch-Pastorale Studien, Luzern 1989)

Beszélgetés Krisztussal: Urunk Jézus! Mi itt, Kelet-Közép Európában megtapasztaltuk az egyház üldöztetését, és mégis, milyen hamar elfogadjuk a „materiális javak” bőségének csábítását. Segíts, hogy ne felejtsük el, mi az igazán fontos, mi az, ami lelkünket építi!

Elhatározás: Néhány napon keresztül naponta lemondok valamilyen „anyagi élvezetről”, helyette leülök és csöndben egy rövid imát mondok el.