Más vigasztalót adok nektek: az Igazság Lelkét

A hónap imaszándéka: A békéért és igazságért a világban.

Titok: „Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.”

Szentírási idézet: Jn 18,33-38

Bevezető ima: Uram, Jézus! Kérlek, add meg nekem a tiszánlátás kegyelmét, hogy meg tudjam különböztetni az igazságot és a hamisságot az életemben! Add, hogy felismerjem azt, ami valóban fontos, és elvessem azt, ami káros az üdvösségemre vagy mások üdvösségére.

E​lmélkedés: „Mi az igazság?” Pilátus nem értette meg, hogy maga az Igazság áll előtte Jézus személyében, nem látta tisztán Jézusban az igazság arcát, amely Isten arca, bár egészen biztosan elkezdett valami motoszkálni benne, mert a végén azért csak kimondta: “semmiféle bűnt nem találok benne”.

Olyan korszakban élünk, ahol meglehetősen szkeptikusak az emberek az igazsággal kapcsolatban. XVI. Benedek pápa sokszor tanított minket a relativizmus veszélyéről, vagyis arról a tendenciáról, hogy úgy véljük: nincs semmi végleges és abszolút igazság, hanem az igazság abból áll, amit a többség akar. Felmerül a kérdés: létezik valóban “igazság”? Mi az “igazság”? Találkozhatunk vele? Megtalálhatjuk, megismerhetjük? Pontius Pilátus római helytartó kérdése ezért mai világunkban is aktuális.

Jézus azonban pontosan ez: Ő az Igazság, amely az idő teljességében „testté lett”. Közénk jött, hogy megismerhessük. Az igazság nem egy dolog, hanem lehet vele személyesen találkozni! Nem birtoklás, hanem egy személy és a vele való találkozás. Azt mondja Jézus: “Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6)  De hogyan? Úgy, hogy Jézus a mérce. Ő az etalon. Az igazsághoz szabja, tartja magát az ember. Az igazságot lehet, de nem kellene, nem szabadna soha elferdíteni. Mert az úgy jó, ahogy van. Ha valakit igaznak vélünk, egy igaz embernek, akkor benne megbízunk. Merünk arra hagyatkozni, amit ő mond, mert bízunk benne, hogy igazat beszél, hihető kijelentéseket tesz. Jézus egész életében igazat beszélt. Ő nem olyan volt, aki fűt-fát ígér, aztán utána semmi nem történik.

Mennyien megtévesztenek bennünket a mai világban! Az anyagi haszonra törekvők elhalmoznak minket a szépen hangzó ígéretekkel, hogy őket válasszuk, aztán később szembesülünk az apróbetűs részekkel. A szálláshirdetéseknél, az utazási irodáknál, sőt még akár egy párkapcsolatban vagy családon belül is sokszor megtörténik, hogy valaki megígér valamit, aztán mégis lemondja vagy megváltoztatja az ígéretét. Ebbe növünk bele gyerekkorunktól kezdve, ehhez vagyunk hozzászokva. És ott zúg bennünk az elcsépelt kijelentés: “Ilyen az élet.” A mai felpörgött, rohanó, mobilos, reklámos, ígérgetős világban különösképpen. Pörög minden, változik, módosul, cserélődik, tolódik minden. Ami biztosnak és igaznak tűnt egy órája, egy óra múlva már nem az.

„De az én országom nem innen való.” Ebben a világban egyetlen biztos kapaszkodónk: Isten igazsága.  Jézusnál mindennek és mindenkinek jelentősége van és marad! Neki hihettek az Ő korában is az emberek és hihetünk neki most is. Ő megmondta, hogy meg kell halnia, de fel fog támadni, és úgy is lett. Kijelentette, hogy Ő Isten, és úgy is van. Nincs olyan, hogy egyik nap ezt mondta, másik nap azt mondta, aztán pedig nem tartja be. Ennek ellenére sokat ígér. Sőt Ő a maximális ígérhetőt ígéri nekünk: a feltámadást és az örök életet, örök vígaszt, örök békét és boldogságot!

Azt is megmondta, hogy felmegy a Mennybe, és fel is ment, hogy elküldhesse nekünk a Szentlelkét, az Igazság Lelkét, aki majd megtanít minket mindenre: az igazságra, hogy Jézus annyira szeretett minket, az embereket, hogy Ő maga is emberré lett azért, hogy bűneinktől megváltson. Önként vállalt kereszthalált, vállalta az élet minden rászabott nehézségét, hogy ezzel példát mutasson nekünk az igazi, valódi szeretetre. Ami nem ragyogás, szép díszlet, nem képmutatás, hanem a másokért vállalt áldozathozatal kényelmetlen valósága. Amely mégis a legnagyobb fénnyel ragyog, melyet nem az érzékeinkkel, hanem csak a szívünkkel láthatunk meg. Ezt az igazságot a feladatunk kiolvasni, felderíteni, megérteni, magunkévá tenni és továbbadni. Minderre azonban csakis a Lélek segítségével lehetünk képesek!

Beszélgetés Krisztussal:​ Jézus, segíts felismernem, hogy Te magad vagy az Igazság. Segíts emiatt bíznom benned! Te megígérted nekünk Szentlelkedet, kérlek, küldd el rám! Árassz el engem Lelkeddel! A te Lelked az enyém legyen és formáld át kőszívemet! Adj nekem új lelket, add nekem a te hússzívedet! A Te szerető és irgalmas Szívedet!

Elhatározás:​ Kérjük a Szentlelket, az Igazság Lelkét, hogy a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve vigyen bennünket Jézus elé sűrűn, vigyen minket az eucharisztikus Jézus jelenlétébe, és tudjunk beszélgetni Vele mindenről! Milyen jó, hogy te, Urunk Jézus, fellelhető, megtalálható, megkereshető, megszólítható vagy!