Szentírási idézet: Jn 3,6-8

Bevezető ima: Áldalak és dicsőítelek, Atyám, végtelen szeretetedért, hogy elküldted nekünk Jézust, akin keresztül Téged ismerhettünk meg. Köszönöm neked az életemet, hogy Egyházadhoz tartozhatok, ezt a napot és mindent, amit a Te szereteted tartogat a számomra. Vágyom a Veled való találkozásra ebben az elmélkedésben is.

Kérés: Add meg nekem, Uram, hogy jobban megismerjelek Téged és tanításodat. Növeld hitemet!

Elmélkedés:

„Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek.” Jézus érzékeli Nikodémus megdöbbenését, feszengését, hogy nem érti, amit mond. Pontosan látja, hogy Nikodémus egy másik szintről próbálja megérteni Őt. Nem ugyanabból a szemszögből nézik a kérdést. Számomra Jézus személyes odafigyelése nyilvánul meg Nikodémus felé, amikor azt mondja neki, hogy ne csodálkozzon azon, amit mond. Nagy elfogadás van benne. Türelmesen tovább magyaráz.

A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy.” Ezzel a mondattal abba az irányba viszi Nikodémust, hogy ne az értelmével, földi ismeretei alapján próbálja értelmezni azt, amit Ő újjászületésnek nevez. Azt mondja, hogy az Isten országa valami nagyon más dolog, mint amit mi emberi ésszel elképzelhetünk vagy megérthetünk. Ugyanakkor van kapcsolatunk vele, mint a széllel, amit képesek vagyunk érzékelni, de egész valóját, kezdetét és végét nem foghatjuk fel emberi értelmünkkel, nem számíthatjuk ki pontosan. Ezt nevezzük a hit világának, az Istenbe vetett bizalomnak, a ráhagyatkozásnak.

Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.” Ez a mondat nagyon megnyugtató. Ne aggódjunk, hogyha nem értjük meg Isten cselekedeteit és gondolatait! Bízzuk magunkat a Szentlélekre! Ő az, aki megvilágosítja számunkra Isten fölséges, messze emberi értelmünk felett álló igazságait. De még ekkor is csak nagyon töredékes lehet az ismeretünk: nem látjuk Isten ránk és a világra vonatkozó terveinek sem a kezdetét, sem azt, hogy végül hová fognak vezetni, hogy honnan jönnek és hová mennek. De a Szentlélek ki tudja munkálni bennünk azt a tökéletes ráhagyatkozást, ami Jézus életét jellemezte. Ez Isten legmélyebb vágya felénk: vágyik a mi feltételek nélküli bizalmunkra. Arra, hogy merjük teljesen Őrá bízni magunkat, az egész életünket. Egészen megbízni az Ő gondoskodó atyai szeretetében, abban, hogy végül minden, ami életünkben velünk történik, az üdvösség rendjében javunkra  válik. Akkor is, ha emberi értelmünkkel nem értjük a miérteket! Kérjük ehhez a Szentlélek megvilágosító kegyelmét!

Beszélgetés Krisztussal: Ó, Jézus! Egészen lenyűgöző számomra látni ezt a körültekintő és mindent figyelembe vevő, előrelátó isteni gondoskodást. Mi ugyan nem tudjuk sokszor felfogni, mi zajlik körülöttünk, de Te a lényeget megmutatod nekünk: azt, hogy mennyire szeret bennünket az Atya! Megtanítasz minket, hogy végtelen szeretetében milyen fantasztikus lehetőséget biztosít számunkra: együtt lehetünk Vele már itt a földön is, utána pedig a mennyben, az örök életben. Az újjászületés a kapu, amin át beléphetünk Isten országába. Áldott legyen érte az Isten!

Elhatározás: A mai napon valamilyen konkrét tettel is kifejezem valaki felé, hogy élni jó.