A híd

Szentírási idézet: Mt 11,25-30

Bevezető ima: Drága Jézusom! Kérlek, adj szelídséget és alázatot, hogy lelki békében élhessünk és minél több figyelmünket, energiánkat a Te Országod keresésre és építésére fordíthassuk.

Kérés: Drága Szentlélek! Kegyelmeid által segíts áthidalni életünk mélységeit és mindig rátalálni Istennel közös utunkra.

Elmélkedés: Alázat és irgalom „Van egy harmadik kép is, amely alkalmas a terézi doktrina megvilágítására: a híd. Teréz, minden szeretete ellenére is, tudatában van annak, hogy még nem birtokolja a szeretet teljességét, s hogy „mélység” előtt áll, melyet fel szeretne tölteni, hogy hűen válaszolhasson Kedvesének. A mélységet át kell ívelni. A két parton szilárd alapok állnak. Az ember – vagyis a véges lény – felőli parton az alázat pillére, mely ahhoz szükséges, hogy elfogadjuk befejezetlenségünket és tehetetlenségünket. A végtelen Isten felőli parton, az irgalom pillére, melyet hittel elfogadunk. A remény lényegi feltételei az alázat és az isteni irgalomba vetett hit. E két pilléren nyugszik a szerelmes bizalom hídja, mely lehetővé teszi, hogy az ember Istenhez jusson. Pontosabban maga Isten az, aki átkel a hídon, az ember elé jön, hogy eltöltse őt ajándékaival és átvezesse a másik partra.” (Conrad de Meester: Üres kézzel – Lisieux-i Teréz útja)

Jézus erős pillérei A hidak engem mindig lenyűgöztek. Bárhol járjak is, mindig nagy örömmel fényképezem le ezeket a statikai csodákat: az erdei kis fahidaktól kezdve a Duna csodálatos hídjain keresztül a Boszporusz gigantikus hídjáig. Az összeköttetést jelképezik számomra, a kapcsolatokat, amelyre mindannyiunknak nagy szüksége van.

A világ egyik leghosszabb függőhídja az Akashi-szoros fölötti Gyöngy-híd Japánban. A híd építése közben óriási földrengés volt a helyszínen és mindenki azt hitte, hogy a félkész hídszerkezet teljesen tönkremegy. A híd tartópillérei azonban sértetlenül vészelték át a természeti katasztrófát, annak ellenére, hogy a földkéreg is elmozdult alattuk. Az építőmérnökök ugyanis különleges anyagokból és különleges technológiával tervezték meg őket, figyelembe véve a zord természeti körülményeket.

A zord körülmények bizony minket sem kerülnek el, de Jézus megmutatja az erős pillérekhez szükséges anyagot és technológiát: „tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.”

Istenre hagyatkozás és emberi erőfeszítés Szent Teréz pedig megerősít bennünket: „Látják, ha megteszünk minden kis erőfeszítést, és mindent a Jó Isten irgalmától remélünk, nem pedig nyomorúságos tetteinktől, ugyanolyan jutalmunk lesz, mint a legnagyobb szenteknek.”

Teréz itt azt hangsúlyozza, hogy ne essünk abba a hibába, hogy CSAK saját, emberi erőből tett „nyomorúságos tetteink” segítségével akarjuk megszerezni az üdvösségünket! Azt tanítja, hogy szelíd áldozathozatallal tegyünk meg „minden kis erőfeszítést”, amelyeket életünkben a szeretet, a lelkiismeretünk kér tőlünk, de mindezt úgy, hogy a megvalósításukat a „Jó Isten irgalmától reméljük”. Vagyis szüntelenül imádkozva kérjük minden szeretet-cselekedetünkhöz Isten segítségét és áldását. Ne saját emberi vágyaink, képességeink, elképzeléseink szerint éljünk, hanem úgy, ahogyan Isten szeretné tőlünk, minden apró döntésünkben, cselekedetünkben!

Szolgáló szeretet A szeretetben való tökéletesség nem más, mint hogy szabad akaratomból minden egyes pillanatban a szolgáló szeretet tetteit választom ahelyett, hogy önmagamnak élek. Mindeközben pedig Isten folyamatos segítségére támaszkodom. Ha így teszünk, Isten mindig velünk lesz, és megtapasztaljuk Jézus ígéretét: „Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” Mert aki így él, annak Isten nem csak segít hordozni a nehézségeket, hanem a saját szeretetét mutatja meg neki a szíve mélyén. Az az ember minden nehézség ellenére is Isten örömét sugározza, amint tette ezt Kis Szent Teréz is!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Jézusom, hogy tökéletlenségeim, hibáim és bukásaim ellenére is szeretsz, és bátorítasz a fejlődésre. Add, hogy az irgalmadba vetett bizalom a nehézségek közepette is erőt adjon követésedre.

Elhatározás: A hónapban bűnbánatot tartok és szentgyónáshoz járulok. A szentségi élet által szeretnék nyitottabbá válni Isten irgalmára.