„Csúcsról csúcsra”

Szentírási idézet: Róm 4,17-25

Bevezető ima: Drága Jézusunk! Köszönjük, hogy Te magad lettél számunkra az út, az igazság és az élet. Segíts, hogy Beléd vetett hitünk és bizalmunk újra és újra erőt és lelkesedést adjon az útrakeléshez.

Kérés: Drága Szentlélek! Világítsd meg számunkra az utat, mely a teljes élet megtalálásához vezet, és erősítsd meggyőződésünket ígéreteid teljesítésében.

Elmélkedés: Mindig újabb csúcsok „A második kép a kanyargós, hegyi út képe. Turistaélményeink alapján világosan látjuk, milyen illúziókat – és milyen rajongást – képes kelteni bennünk a hegymászás. Meglátunk egy hegycsúcsot és azt gondoljuk: már fenn is vagyunk. Alig érkezünk azonban fel, máris másik, sokkal magasabb csúcsot látunk. Így megy ez csúcsról csúcsra, mígnem végül felérünk a legmagasabbra.

Ezt a képet jól lehet alkalmazni arra a növekedésre, ahogy az ember Isten felé emelkedik – azzal a különbséggel, hogy az Isten felé mozgásnak soha sincs legfelső csúcsa. A valódi szeretet mindig újabb csúcsokat lát maga előtt… Bármennyire nagylelkű is a szeretetünk, el kell fogadnunk, hogy képtelen elég magasra hágni, s Istent kell kérnünk, hogy a legmagasabb csúcsról Ő maga „szálljon alá”, s vigyen magával a magasba.” (Conrad de Meester: Üres kézzel – Lisieux-i Teréz útja)

Szüntelen fáradozás Kis Szent Teréz írja: „A lélek, amíg nem jut el a szeretet tökélyére, csak szeretetének növekedésére törekedhet… A szerető lélek nem fáradalmainak végét várja, hanem műve befejeződését…azt, hogy tökéletessé és befejezetté váljon Istennek benne élő szeretete.”

„Magasztalta az Istent, meg volt győződve, hogy elég hatalmas ígéretének teljesítésére” Ahogyan Ábrahám meg volt győződve, hogy az Úr elég hatalmas ígéretének teljesítésére, úgy számunkra is fontos az Istenbe vetett hit és a bizalom ahhoz, hogy képesek legyünk vállalni a fáradhatatlan áldozathozatalt, ami velejárója a szeretetben való növekedésünknek.

Isten hűségébe, megbízhatóságába vetett hitünket az a tapasztalatunk is növeli, ha emberi szinten, életünk feladatai, nehézségei közepette megtapasztaljuk: vannak, akikre biztosan számíthatunk, akik mindig megtartják ígéreteiket.

A bizalom fontossága Az iskolában, ahol tanítok, minden tanév végén készül egy online anonim felmérés a diákok körében arról, hogyan vélekednek rólunk, tanáraikról. Mi segítette őket leginkább az eredményes munkában, és mi az, ami problémát okozott számukra. Évről évre nő azon diákjaim száma, akik megerősítenek abban, milyen nagy biztonságot jelent számukra a kiszámíthatóság, a megbízhatóság és a következetesség, hogy bátran alapozhassanak arra, hogy teljesíteni fogom, amit nekik ígértem. Mindannyiunk számára sokat jelent azoknak a barátsága, támogatása, akikben megbízhatunk.

Megnyugtató, erőt adó érzés tudni, hogy a mi Urunk az, akire mindenekfelett, minden nehéz helyzetben számíthatunk! Neki mindig hatalmában és szándékában is áll teljesíteni az ígéreteit. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy az Atya mindig mellettünk és velünk van minden egyes küzdelmünkben és nehézségünkben a szeretet csúcsainak megmászása közben!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Jézusom, hogy arra tanítottál, hogy a gyengeségben is lehetek erős, mert bátran Rád bízhatom magamat. Erősítsd, kérlek, a bizalmamat azzal is, hogy megbízható társakat adsz mellém az életben, és én is azzá válhatok mások számára. És tegyél képessé, kérlek, kegyelmeddel, hogy mindennap elegendő időt tudjak találni az elmélyült imára, amelyben elmélyítem a Veled való kapcsolatomat és az irántad való bizalmamat!

Elhatározás: Ezen a héten utánanézek, milyen ígéreteket tett az Úr az Őt szeretőknek, és megkeresem a módját, hogyan tehetek tanúságot meggyőződésemről, hogy Isten teljesíti a nekem adott ígéreteit.