Félelmeim magammal kapcsolatban

Szentírási idézet: Lk 12,6-8

Bevezető ima: Milyen sok helyzet adódik mindennap, amikor tanúságot tehetünk Rólad mások előtt, Úr Jézus! Nélkülözhetetlenül szükségem van ehhez a mindennapi imára. Köszönöm, hogy ma is hívsz, hogy találkozzak Veled! Kérlek, erősítsd meg a mai ima által is hitemet és hűségemet!

Elmélkedés: „Sokkal többet értek ti, mint a verebek” Hiszem-e, hogy Isten szemében rendkívül értékes vagyok, úgy, amint éppen most vagyok?

Van valami külső vagy belső hibám, ami úgy érzem, hogy gátol, amitől nem tudok felszabadultan élni? Lehet ez valamilyen rendellenesség, betegség, hiba… de akár természetes adottság is. Itt az idő, hogy elmondjam Jézusnak, mitől félek, mi az, ami magammal kapcsolatban aggaszt. Amit nem tudtam még sem én, sem más kijavítani, leküzdeni, meggyógyítani…

Félni nagyon is emberi dolog. Félelmünk alapja talán leginkább a magány. Amikor valaki magányos, olyankor nem érzi magát biztonságban, hanem védtelennek. Ennek a legáltalánosabb félelemnek a gyógyszere tehát a közösség, az Isten szeretete alapján működő, elfogadó, segítő közösség.

Amikor valaki egy közösség részévé válik, nem lesz már magányos, és nagyobb biztonságban fogja érezni magát. Keressük ezért az életállapotunknak leginkább megfelelő katolikus közösséget a környezetünkben: hittanos, házas, családos, karitatív vagy egyéb szolgáló közösséget! Én szoktam magányosnak érezni magamat? Kire, kikre számíthatok?

Aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt Mindenkinek mindenek felett az Istennel való közösség oldja meg a legnagyobb mélységekből fakadó félelmeit, illetve iktathatja ki a magány kétségbeejtő érzését – örökre! A Sátán el akarja hitetni, hogy magányosak, szerencsétlenek, értéktelenek, elhagyatottak vagyunk. Az igazság azonban az, hogy Isten mindig jelen van, Ő mindig közösségben akar lenni velünk! Számíthatunk Rá szüntelenül, és minél mélyebb a személyes kapcsolatom a Szentháromsággal, annál inkább biztonságban fogom magamat érezni. Ez a biztonságérzet az, amely a lelki békét is megadja nekünk! A lélek békéje pedig már a győzelem jele! Állandóan, gyakran, ritkán vagy soha nem érzem ezt az isteni békét? Ha Isten a verebeket is számon tartja, mennyivel inkább számon tart minket? Ezt tudatosítsam most magamban: fontos vagyok Isten számára! Bízhatok Benne és teljesen Rá hagyatkozhatok.

A legjobb eszköz tehát a bennem lévő félelmek leküzdéséhez nem más, mint az Istenbe vetett hit és annak a bizonyossága, hogy közösségben vagyok vele. Hogyan lehetek közösségben Istennel? Az (állandó) ima által, a rózsafüzér által, a Szentségek vétele által, a szeretet cselekedetei által és Szűz Mária, illetve a szentek által, akik a Mennyben közbenjárnak értünk Istennél!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, bízom benned. Köszönöm, hogy bízhatok! Köszönöm, hogy te számontartasz engem, és nem egy veréb lettem a világban, hanem embernek születtem! Ember lettem, aki képes Téged felismerni, megismerni és szeretni.

Add, hogy szeressek, és hogy ne féljek senkitől és semmitől, se magamtól, se másoktól, legkevésbé pedig Tőled, hanem bátran merjek és tudjak tanúságot tenni Rólad bármikor, bárhol a Szentlélek és Mária segítségével! Kérlek, vallj majd Te is magadénak, Jézus, Isten angyalai előtt halálom óráján!

Elhatározás: Tegyek tanúságot ma a hitemről! Beszéljek bárkivel ma arról, hogy neki általában van-e lelki békéje. Ha igen, minek köszönhető, ha nem, akkor segítsek neki, hogy mit tehetne érte.