Szentírási idézet: Jn 18, 1-11

Bevezető ima: Drága Jézusom! Segíts kegyelmeddel olyan mély  szeretetkapcsolatban lennem Veled, hogy bizalommal igent tudjak mondani a mindennapi élet kisebb és nagyobb áldozataira, amelyeket szeretetből kérsz tőlem.

Elmélkedés:

Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” Nagycsütörtök éjjel, amikor elfogják Jézust, akkor olvassuk ezt az szentírási szakaszt, amely arról szól, hogy Jézus egészen önként kiszolgáltatja, a katonák kezére adja önmagát.

A betlehemi Gyermek tehetetlen és kiszolgáltatott minden tekintetben. Jézus a kereszten szintén kiszolgáltatott és tehetetlen minden tekintetben. Ez a legnagyobb szeretet a legnagyobb szabadságban születik meg, mert önkéntesen vállalja ezt értünk. Jézust a legmagasabb fokon követni éppen ezt jelenti számunkra is. Az isteni szeretet győzelméért, az Isten tervének valóra váltásáért vállalt áldozat a legnagyobb kegyelemszerző érdem, amely a hit által mindenkinek megszerzi és felkínálja a megigazulás ajándékának ingyenes kegyelmét.

A kereszt számunkra az érdemszerzés kincsesbányájának végtelen tárháza lehet. Isten ezekben a helyzetekben ad lehetőséget a növekedésre az isteni erényekben. Ha életünk jászol szegénységére, ha a betegség keresztjeire nem a világ szokásos módján reagálunk, hanem úgy, mint Jézus, akkor kezd el növekedni bennünk a szeretet, mert ekkor hasonlítunk leginkább Jézusra.

Mély hatást tett rám nemrégiben egy fiatal fiú az Onkológián. Agydaganata van. Öt éve hordozza ezt a keresztet és most hosszú ideje bénultan fekszik. S ezalatt a Lélek által vezettetve a Kármel hegyének lelki ösvényeit járja felfelé. Annyi béke, lelki erő, derű, hit, remény és szeretet van benne, hogy megerősítő, tanulandó és követendő példa lehet mindnyájunk számára.

Keresztes Szent János szerint Isten jelenétébe, a Vele való egyesüléshez csak a kereszt elfogadása vezet. A kereszt titka egyszerre adja meg a betlehemi békét, boldogságot és a Húsvét mennyei örömét. Ha képesek vagyunk Isten szeretetébe vetett bizalommal, hálásan elfogadni nehézségeinket, ezek érdemszerzőek lesznek számunkra, és mindazok számára, akikért ezeket felajánljuk. S különlegesen is értékes a legkisebb olyan áldozatvállalásunk, amelyeket nem kényszerűségből, hanem teljesen önkéntes szeretetből teszünk! De legyünk mindig tudatában annak, hogy Isten szüntelen segítsége nélkül mindezt lehetetlen megtenni. „Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) A szőlőtővel egyesült élet örömének titka a szeretetért szeretettel vállalt küzdelmek és áldozatok. „Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt.” (Gal 5, 24)

A hegymászók csúcstámadásnak nevezik, amikor bátran és elszántan elindulnak, hogy meghódítsák a hegy csúcsát. Legyünk hát mi is bátrak a szeretetben és az önként vállalt lemondásokban!  Mert százannyit kapunk most ezen a világon, az eljövendő világban pedig örök életet. (vö: Mk 10,30) A jászolban fekvő Gyermek és a kereszten fekvő Isten Fia adja meg nekünk, hogy minden élethelyzetben megtalálhassuk az Úr jelenlétébe vezető Szentlélek útját, amely a mennybe vezet el bennünket. „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek.” (Jn 14,12)

Beszélgetés Krisztussal: Add, kérlek, hogy minél gyakrabban megtapasztaljam, hogy mindig mellettem állsz, számíthatok segítségedre, a tenyereden hordozol a nehézségek közepette. Add, hogy érezzem gyöngéd szeretetedet életem rögös útjain. Add, hogy ne magamra, hanem Terád tekintsek!

Elhatározás: Egészen gyermeki őszinteséggel és bizalommal fordulok Istenhez nehézségeimben.