Nélkülem semmit sem tehettek

A hónap imaszándéka: Családjaink hitben való növekedéséért.

Titok: „Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.”

Szentírási idézet: Jn 15,1-11

Bevezető ima: Uram, kérlek, adj  összeszedettséget ebben az imában, hogy gondolataimat Rád irányíthassam, és adj világosságot, hogy felismerjem szándékaidat, és jobban megismerjelek Téged!

Kérés: Add, Uram, hogy sose szakadjak el Tőled!

Elmélkedés:

A szőlőtő képe Jézus rendszeresen használ képeket tanításaiban. A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példabeszédet részletesen el is magyarázza: a kép elemeit konkrétan megfelelteti azokkal, akiket szimbolizál. Az Atya a szőlőműves, Jézus a szőlőtő és mi, Krisztus követői, a Benne hívők, vagyunk a szőlővesszők. De még itt sem áll meg a kép értelmezésében: a szőlőtő biológiai működését és a gondozási szokásokat is párhuzamba állítja az Istennel való kapcsolatról szóló tanításának lényegi elemeivel. A szőlőtő adja az életet, nélküle nincs termés, nincs gyümölcs. A metszés a lelki megtisztulás a nagyobb termés érdekében. Amint pedig a szőlőtőke egy igen erős gyökerekkel rendelkező és stabil része a növénynek, úgy kell nekünk Jézussal egységben lennünk. Ha leválunk a szőlőtőről, megszűnik az életet adó tápanyagok áramlása és elszáradunk, lemetszenek és elégetnek. Csak az hozhat gyümölcsöt, aki a szőlőtőn marad, azaz Jézussal való kapcsolatát, egységét őrzi, vigyázza.

Mit mond nekem személyesen ez a példabeszéd? Arra tanít, hogy maradjak közel Jézushoz, ne próbáljak egyéni terveket végrehajtani, hanem Vele együtt cselekedjek, beszéljem meg a dolgaimat Vele, „egyeztessek”, mielőtt bármibe belefognék, legyek kapcsolatban Jézussal.

Milyen egyszerű és egyértelmű, de a világban mégsem  az látszik, hogy sokaknak sikerülne egységben maradniuk Jézussal. Vajon miért nem? Isten hív minket az egységre, felajánlja erejét, életét, hogy tápláljon minket. Tudja, hogy a földi életben a bűn elkerülhetetlen, tehát ezt is „belekalkulálja”: nem azt várja, hogy tökéletesek, azaz bűntelenek legyünk.

Keresztes Szent János azt írja, hogy Isten nagyon sokakat hív a Vele való szoros egységre, de kevés az olyan „választott edénye”, aki elviseli a megtisztítást, hogy tényleg Istennel legyen kapcsolatban és ne a Róla alkotott kellemes elképzeléssel. Mert Isten a szeretet, és a szeretetnek van szenvedés arca is, ahogyan azt Jézus a kereszten megmutatja nekünk. Ezt pedig nem szeretjük látni, vállalni pedig még kevésbé. Ez a kereszt botránya, mely ellen test szerint tiltakozik az ember: „nélkülem semmit sem tehettek”.

És mit mond nekünk ez a példabeszéd Istenről, az Ő országáról, céljairól, terveiről? Egészen meglepő számomra, hogy milyen erővel sugárzik ebből a tanításból Istennek az a szándéka, hogy egészen szoros, közeli egységben legyen minden emberrel. Jézus e példabeszédben önmagára alkalmazza a képet: „Én vagyok a szőlőtő…”. Mintha Jézus mindezzel azt a szándékát fejezné ki, hogy: „maradjunk együtt, bár én elmegyek”, „vágyom arra, hogy bennetek maradhassak, hogy a tanítványaim legyetek”, „nagyon szeretlek titeket, úgy, ahogy az Atya szeret engem”.  Jézus legmélyebb érzéseit mutatja ki: az irántunk érzett szeretetét, és azt kéri, hogy ne érjen véget ez a kapcsolat az Ő távozásával. Arra tanít: higgyük el, hogy nem vagyunk egyedül, mert Ő szeret minket és minden vágya, hogy együtt legyünk már itt a földi életben is!

Szép és vonzó Jézussal egységben maradni – ennek gyakorlati megvalósításához Istennek megvan a maga módszere. Pontosan tudja, hogy nem ronthat ajtóstul a házba, hanem az emberhez az ember természetének módján kell közelítenie. Azaz előbb meg kell mutatnia azt az arcát, amit az ember örömtelinek, gondoskodónak, elfogadónak, segítőnek él meg. Azután fokozatosan vezetni a „felnőtt” lelki élet, Istennel való kapcsolat felé, immár „szilárdabb táplálékot” adva a léleknek: olyat, ami elsőre nem ízlik, mert az ember nincs hozzászokva az ízéhez, és mert szenvedést okoz. Úgy tűnik, mintha Isten eltűnne, pedig nem tűnik el, csak más úton közelít az ember felé, hogy egyre inkább Ő lehessen a kapcsolat irányítója, az Ő akarata érvényesüljön, az Ő dicsősége mutatkozzon meg. Ez az ember számára saját dolgainak elengedésével, elképzeléseinek összetörésével, sikertelenségével, egyszóval a kereszttel jár. Nem kell vágyni rá és nem kell külön keresni, hozza az élet. Mindenkivel történik olyan dolog, ami összetöri, meggyötri, Isten pedig felhasználja ezeket az eseményeket a Vele való kapcsolat építésére. Ő a kapcsolat főszereplője: „nélkülem semmit sem tehettek”.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, nagyon köszönöm, hogy ilyen mélyen kimutattad irántam való szeretetedet. Én nem mertem volna kezdeményezni. De így biztonságban érezhetem magam Veled, mert tudom, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy megtartasz a kapcsolatunkban. Hiszen Nélküled semmit sem tehetek.

Elhatározás: Megvizsgálom kapcsolataimat a hozzám közel álló emberekkel. Hogyan szeretem én őket és hogyan szereti őket rajtam keresztül Jézus?