Jézus közelsége reményünk forrása

Szentírási idézet: Lk 24,13-27

Bevezető ima: Feltámadt Uram! Kérlek, kegyelmeddel járd most át értelmemet és szívemet, hogy túl tudjak látni minden nehézségemen és kudarcomon. Add, hogy ezek ellenére képessé váljak a Veled való örömteli találkozás reményére tekintve élni az életemet!

Elmélkedés: Jézus mindenkit meghallgat A feltámadás után Jézus teste már más dimenzióhoz tartozik. De látni lehet Őt, olykor eszik, megjelenik és eltűnik, akár zárt ajtókon át is. A teste szokatlan, azonban továbbra is beszél a tanítványaihoz, illetve beszélget velük. Jelenléte mellett ezek a beszélgetések azok, amelyek bátorítják a barátait, és amelyek segítenek nekik megérteni, mi is történt velük, és hogyan lesz ezután. Beszélget Magdolnával a kertben, szóba elegyedik az Emmausz felé tartó tanítványokkal, többször megjelenik a tizenegynek, válaszol Tamás kétkedésére, Simon Péternek pedig zavarba ejtő kérdést tesz fel. Jézus ma is mindannyiunkat meghallgat, akik bizalommal fordulunk felé. Akár szobánk magányában, akár a tabernákulum vagy az Oltáriszentség előtt. Magyarázatokat ad a szívünkben, a gondolatainkban hozzá intézett kérdéseinkre. Menjük Hozzá, és merjük őszintén feltárni Neki kétségeinket, problémáinkat! Ő az, aki soha nem szégyenít meg, nem űz gúnyt belőlünk, de mindig bizalommal van irántunk! Jobban, mint mi magunk, ismeri gyengeségeink gyökereit, amik igen sokszor túlnyúlnak saját személyes életünkön és az akaratunkkal irányítható területeken. Ő azonban isteni hatalmával képes még a tudatunkon kívül álló sötétségeket  is meggyógyítani bennünk, kegyelmével megszabadítani azoktól a problémáktól is, melyeken önmagunk sehogy nem tudunk változtatni. Forduljunk felé mély bizalommal a legnagyobb nehézségeinkkel is!

Jézus megért és együttérez velünk Az Emmauszba tartó tanítványok borús lélekkel róják útjukat. Egy szép korszak úgy ért véget, hogy a záróakkordja látszólag mindent érvénytelenné tett. Elmagyarázzák a melléjük szegődő Jézusnak, akit nem ismernek fel, hogy milyen csalódottak. Jézus nem kérdőjelezi meg az érzéseiket, hanem türelmesen, együttérzően segíti őket az igazság felismerésében. Visszautal a múltra: a próféták éppen ezt jövendölték meg. Majd rávilágít arra, mi az, ami reményteli és előremutató mindabban, ami történt.

Reményteli küldetésünk: Jézus követei lehetünk! Felemelő szavaival Jézus kimozdítja tanítványait a múlt és a jelen gondjainak gödréből. Világos érveléssel megmutatja, hogy van feltámadás, hogy nem a rosszé, a kudarcé, a halálé, a félelemé, a célvesztettségé, a bizonytalanságé az utolsó szó. Ezzel a jó hírrel nyitja meg a reménység útját tanítványai előtt. És küldetést ad nekik. A bezárkózottaknak azt mondja, ne féljenek, vegyék a Szentlelket, és menjenek Vele az emberek közé, bocsássák meg a bűnöket. A Pünkösdöt megelőző negyvennapos állhatatos ima végén, mennybemenetelekor Jézus azt a küldetést adja nekik, hogy menjenek el az egész világra, és mondják el az örömhírt mindenkinek, segítsenek másoknak is kijutni a kilátástalanságból, a reménytelenségből, hogy ők is Isten kegyelmével és örömével teli, értékes életet élhessenek.

Jézus feltámadása számunkra a remény, hogy van jövő, mégpedig örömteli jövő mindenkinek, aki  Jézust hívja segítségül! Az apostolok és Jézus minden tanítványa az életükkel mutatják meg a félelem ellenszerét: kilépni az önmagunk körüli forgásból, túllépni saját fájdalmainkon, és Isten iránti „vak” bizalommal bőkezűen adni másoknak Isten szeretetét.

Ehhez az új úthoz Isten nem ad nekünk fix forgatókönyvet. Mindannyiunkhoz külön-külön szól a Feltámadott, és bíztat bennünket: békesség veletek, ne féljetek! Majd én vezetlek benneteket mindig, lépésről lépésre. Csak bízzatok bennem! Ezért hát ne féljünk, hanem készüljünk arra az új, szeretettelibb világra, ami itt és most indul, velünk, a mi Istennek odaadott életünk tanúságtételével!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, köszönöm, hogy a Te együttérzésedre és megértésedre mindig számíthatok minden gyengeségemben. Te ismered gyengeségeim okait jobban, mint saját magam, és tudod azt is, hogy mennyire szeretlek Téged, és hogy mennyire igyekszem megváltozni. Add, hogy mélyebb hittel kérjem ehhez segítségedet!

Elhatározás: Kiválasztom egy konkrét hibámat, önzőségemet, és egy kilencedben minden nap kérem Isten kegyelmét, hogy változtatni tudjak rajta, s ezáltal közelebb kerülhessek a mennyország ígéretéhez.