Jöjjön el a Te Országod!

2015. október 27.

A Regnum Christi tagok részére

Krisztusban kedves testvéreim!

Örömmel tudatom veletek, hogy a Szentatya, az Apostoli Penitenciárián keresztül, jubileumi év formájában teljes búcsút adományozott nekünk alapításunk 75. évfordulója alkalmából. Ma reggel kaptam meg a leiratot, melyben azokat a feltételeket olvashatjuk, melyek teljesítésével a légiósok és minden Regnum Christi tag részesülhet ebből a kegyelemből az egész jubileumi évben, mely a 2016-os Jézus Szíve ünnepig tart. Szerettem volna ezt mielőbb tudatni veletek és elküldeni az eredeti dokumentumot és annak a fordítását is.

Amint tudjátok, a búcsú a már megbocsájtott bűneinkért járó ideigtartó büntetés elengedését jelenti, melyet az elkövető ebben az életben vagy a halál után kell letöltsön azért, hogy teljes közösségbe kerülhessen Istennel a mennyben. Arra hívlak benneteket, hogy olvassátok el újra, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa tanít ezekről az Egyház lelki kincstárából fakadó kegyelmekről (1471-1479).

Bár az Apostoli Penitenciária leiratában még pontosabban meg van fogalmazva, szeretném itt összefoglalni a feltételeket, melyeket teljesítve – jubileumi évünk jogán- mi, légiósok és Regnum Christi tagok, elnyerhetjük a teljes búcsút. A rendes feltételek megtartása mellett (szentgyónás, szentáldozás, ima a pápa szándékára, a bűnök teljes visszautasítása), halottainkra is elnyerhetjük a búcsút:

1. A 2015. évi Krisztus király és a 2016. évi Jézus Szíve ünnepek alkalmával, amennyiben megújítjuk, akár saját magunkban fogadalmunkat vagy a Regnum Christi Mozgalom melletti elköteleződésünket, kérve a kegyelmet, hogy meg tudjuk tartani ígéretünket. Megfelelő ideig könyörögni kell Istenhez saját hazánk keresztény hivatásához való hűségéért, a papi és megszentelt életre szóló hivatásokért és a család védelméért. Az imát egy Miatyánkkal, egy Hiszekeggyel és Mária, az apostolok Királynője segítségül hívásával zárjuk.

2. Minden alkalommal, mikor megfelelő ideig az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit végezzük, majd utána elmondunk egy Miatyánkot, egy Hiszekegyet és segítségül hívjuk Máriát, az apostolok Királynőjét.

3. Minden alkalommal, mikor megfelelő időn át, irgalmas szívvel a keresztény tanítás tanításával vagy tanulmányozásával foglalkozunk, illetve missziós tevékenységet folytatunk, majd utána elmondunk egy Miatyánkot, egy Hiszekegyet és segítségül hívjuk Máriát, az apostolok Királynőjét.

Azok a légiósok vagy Regnum Christi tagok, akik egészségi problémák vagy idős koruk miatt akadályozva vannak a feltételek teljesítésében, szintén elnyerhetik a teljes búcsút, ha az első pontban leírt eseményeken vagy egyéb lelki programokon a szokásos feltételek teljesítésének szándékával vesznek részt és felajánlják Istennek imáikat és szenvedéseiket a Szűzanya közbenjárásán keresztül a nemzetek újraevangelizálásáért és Jézus Szíve uralmának helyreállításáért.

Arra buzdítalak benneteket, hogy használjátok ki ezt a lehetőséget, amit a Szentatya ajándékozott nekünk, hogy megújítsuk hálánkat Isten felé a Mozgalom ajándékáért, és hogy növekedjen bennünk a vágy, hogy Isten országának hiteles apostolai és tanúi legyünk.

Imáimban hordozva benneteket:

P. Eduardo Robles-Gil LC

Csatolmány: eredeti leirat és a fordítása