problesgil_100Tavaly Eduardo Robles Gil generális atya arra hívta fel figyelmünket 2015 március 12-én írt levelében, hogy a jubileumi évben, az alapítás 75. esztendejében próbáljuk különleges módon (intenzíven) megélni Krisztus Király és Pünkösd ünnepét. Ezt kívánja elősegíteni az alábbi Szentlélek kilenced, amelyet együtt imádkozhatunk közösségeinkben, családjainkban vagy csapatainkban, így készülve a Szentlélek eljövetelére.  Kérjük a Szentleket, hogy továbbra is világosítson és erősítsen meg bennünket ajándékaival az Irgalmasság évében.

Jöjjön el a Te Országod!

Szentlélek kilenced 2016

Királyunk, Jézus Krisztus! Egy közös család tagjaiként jövünk Eléd, hogy Pünkösdöt várva, imáinkkal csatlakozzunk Máriához és a múlt és jelen apostolaihoz. Hozzád emeljük tekintetünket, aki a kereszten függtél és most az Atya jobbján ülsz. Átszúrt szívedből fakadó vízben látjuk beteljesedni a folyóról szóló jövendölést, mely a templom jobbján fakad, hogy életet és bőséget vigyen mindenhová. Szomjazzuk ezt az élő vizet.

Olvasó/ Igazság Lelke, te nyitod meg értelmünket, hogy megértsük az Írásokat életünkben. Te segítesz felismerni az életünket velünk járó Krisztus arcát. Kérünk téged, hogy Országodnak tanúiként ne önmagunknak éljünk,

Válasz/ hanem Krisztusnak, aki meghalt és feltámadt, hogy új életünk forrása legyen.

O/ Szeretet Lelke, te felfeded számunkra istengyermeki mivoltunkat. Te állítod helyre embertársainkhoz való kapcsolatunkat. Add, hogy Országod jeleiként éljünk, akik a belőled fakadó egység és szeretet csatornái,

V/ hogy mindannyian egyek legyünk, ahogy Te egy vagy Krisztussal és az Atyával.

O/ Reménység Lelke, te lobbantod lángra szeretetünket, mikor elárasztasz minket biztonságot adó, isteni irgalmaddal. Növeld lelkesedésünket Országod örömhírének terjesztőiként, akik nem saját erejükből,

V/ hanem Krisztusnak, az életét a juhokért odaadó Jó Pásztornak az erejével terjesztik az örömhírt.

 

Első nap: 

Urunk, Jézus! Add meg nekünk a szamaritánus asszony tapasztalatát, aki felismerte, hogy Te mindenkinek kínálod a sebeket gyógyító, szomjúságot oltó vizet, és az élő víz forrásává lett testvéreink számára. Add, hogy szívünkből a Szentlélek vize fakadjon,

V/ és szereteted ajándéka új emberré alakítson bennünket.

Második nap: 

Urunk Jézus! Beszélj nekünk, mint Nikodémusnak, a vízből és Lélekből való újjászületésről. Magyarázd el nekünk, hogy az újjászületéshez felül kell emelkednünk emberi korlátainkon, hogy bátran kövessünk Téged, mint az az Istent kereső farizeus a szenvedés idején; hogy ne vakítson el bennünket a kereszt botránya,

V/ és szereteted ajándéka új emberré alakítson bennünket.

 Harmadik nap: 

Édesanyánk, Mária! Te a Szentlélek árnyékában élted életed. Járj közben értünk, hogy szívünk alakuljon Lelkünk Vendége hatására, és hűséges tanítványai legyünk a Szentléleknek. Te saját testedben tapasztaltad meg a Szentlélek termékenységét és láttad, amint kiárad az apostolokra Pünkösdkor. Járj közben értünk, hogy képesek legyünk felismerni és hirdetni Isten bennünk végbevitt csodatetteit,

V/ és hogy Isten szeretetének ajándéka új emberré alakítson bennünket.

Negyedik nap: 

Egy testként várva Pünkösd ünnepét, Jézus, hozzád könyörgünk szükséget szenvedő testvéreinkért, hogy kétségeik, sebeik és magányuk gyógyuljon a várva várt nagy Ajándék hatására. Hogy mint Szent Tamás, érezzék, hogy keresed és hívod őket bizalmuk megújítására.

Áraszd ki, Urunk, Lelkedet minden Regnum Christi tagra,

V/ támassz új apostolokat, akik elviszik örömhíredet az egész világra.

Ötödik nap:

Jézusunk! Add, hogy olyan engedelmesen fogadjuk a Szentlelket, mint a hittel és Szentlélekkel eltelt Szent Barnabás. Az ő példájára tekintve szeretnénk felismerni művedet testvéreinkben. A Szentlélek nyissa meg szemünket, hogy befogadjuk mások ajándékait, ahogy Barnabás ment Pál elé, és bevezette őt az igehirdetés szolgálatába.

Áraszd ki, Urunk, Lelkedet minden Regnum Christi tagra,

V/ támassz új apostolokat, akik elviszik örömhíredet az egész világra.

Hatodik nap:

Urunk, Jézus! Add, hogy megnyíljunk Lelked megújító ereje előtt. Amint Szent Pál, aki a veled való találkozás eredményeképpen levetette a régi embert, hogy magára öltse az újat. Add, hogy Szentlelked árasztotta szereteted kiáradjon szívünkbe és észrevegyünk minden hiábavalóságot, ami elvonja figyelmünket Rólad és a ránk bízott küldetésről.

Áraszd ki, Urunk, Lelkedet minden Regnum Christi tagra,

V/ támassz új apostolokat, akik elviszik örömhíredet az egész világra.

Hetedik nap: 

Urunk, Jézus! Add, hogy a megtérésnek Szent Péter által bejárt útján haladjunk. Add, hogy Szentlelked világosságának fényében felismerjük, mint Péter, kisebb vagy nagyobb árulásainkat és azt, ahogy elmenekülünk a kereszt elől. Add, hogy ezen a Pünkösdön a Szentlélek tüze új szavakat adjon nekünk, hogy úgy hirdessük megváltásodat a nemzeteknek, mint Péter tette.

Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid szívét,

V/ és újítsd meg a föld színét.

Nyolcadik nap: 

Szentlélek! Töltsd el a Jakab apostolnak adott megkülönböztetés lelkével Egyházadat. Őt megvilágosítottad, hogy isteni bölcsességgel ismerje fel és értelmezze az első keresztény közösség küzdelmeit és nehézségeit. Add meg nekünk is, hogy a Lélek világosságában ismerjük fel az idők jeleit.

Küldd el a Teremtő Lelket,

V/ és újítsd meg a föld színét.

Kilencedik nap: 

Szentlélek! Törj be az Egyházba ma is, ahogy Pünkösd napján tetted, hogy szereteted tüze apostolok közösségévé alakítson bennünket. Tégy bennünket olyan Egyházzá, akik elérnek a bűnbe esett emberiség perifériáira is, hogy az Evangélium fényét és örömét vigyék el az ott élő embereknek.

Küldd el a Teremtő Lelket,

V/ és újítsd meg a föld színét.

 

O/ Jézus felkiáltott: “Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem”,

V/ mert ahol isznak ebből a vízből, ott meggyógyít mindent, és az élet virágzik mindenhol, ahová elér.

Imádság:

Atyánk, halld meg könyörgésünk! Add, hogy alapításunk jubileumi éve új Pünkösd legyen számunkra. Áraszd ki ránk Lelkedet, ezt a húsvéti ajándékot, hogy mindent megújítson.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.