1807_MCA_SztI_level1_660px

1807_MCA_SztI_level2_660px

Imakilencedünk közös imádsága:

Nemzetünk apostola és pártfogója, Szent István király!

Te őseinket a pogányság sötétségéből az igaz hit világosságára vezetted. Népednek igazi atyja és gyámolítója, igazán Isten szíve szerint való királya voltál. Temérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid és szerzett érdemeid miatt fiúi és alattvalói bizalommal fordulunk hozzád, és kérjük hathatós közbenjárásodat  a következő  szándékainkért: … (saját kérés belefoglalása)
Kérünk, járj közben Istennél, hogy magunk és honfitársaink hitben és szeretetben éljünk, hazánkért való buzgólkodásod szép példáját kövessük, az Istenhez való hűségben minden nap állhatatosan kitartsunk, és így végül az örök boldogságban veled együtt vég nélkül áldhassuk és dicsérhessük az Urat.
Ámen.