3580235485_bd722a159a_b“Hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen bennünket. Hagyjuk, hogy Ő szóljon szívünkhöz és ezt mondja: Isten a szeretet, mindig vár ránk, Ő az Atya és úgy szeret bennünket, mint egy valódi apa, valóban szeret minket. Ezt mondja a Szentlélek szívünknek. Halljuk meg a Szentlélek szavát, hallgassuk meg a Szentlelket és haladjunk előre a szeretet, az irgalmasság és a megbocsátás útján!”

Ferenc pápa

                        

                           Kedves  Regnum Christi tagok és barátok!

Nap mint nap rácsodálkozom a természet szépségére a tavaszi újjáéledésben, amikor kimegyek kamaraerdei rendházunk kertjébe sétálni vagy éppen rózsafüzért imádkozni. Valahogy ehhez tudnám hasonlítani a Szentlélek jövetelének hatását lelkünkre Pünkösdkor: lelkünk is újjáéled, kitavaszodik, és a szeretet, az irgalom virágait hozza.  Isten Lelke bontakoztatja ki bennünk mindazt a sok szépséget, sokféle képességet, amit szeretetből, nagylelkű ajándékaként a személyiségünk megalkotásakor belénk helyezett. Isten teljesen egyedinek alkotott minket, és már ez a tény is jól tükrözi személyes törődését, szeretetét irántunk! Mint egy művész, nagy törődéssel és gondossággal alkotott meg minket olyannak, amilyenek vagyunk, illetve olyannak, amilyennek eltervezett minket. Isten tökéletesen szépséges tervének megvalósítása azonban a mi bűnre hajló világunkban csak az Ő vezetésével és hatékony segítségével lehetséges. Ha megengedjük Istennek, hogy lépésről lépésre formáljon minket, akkor fog igazán kiteljesedni egyéniségünk, akkor fogjuk megtalálni valódi boldogságunkat, és így válunk valóban az Ő képmásaivá. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a mi személyes akarati döntésünk! Pünkösdkor tehát még tudatosabban nyissuk meg szívünket, és engedjük, hogy túlcsorduló szeretetével betöltsön bennünket!

Adjunk nagylelkűen minél több alkalmat Istennek a Vele való személyes kapcsolatunk kibontakozására: csendesedjünk el, szólítsuk meg Őt, imádjuk az Oltáriszentségben, találkozzunk Vele a szentségekben (bűnbocsánat, szentáldozás), melyek egyben kegyelmi ajándékainak is bő forrásai. Szeretetünk kimutatására lemondásokat, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek gyakorlati megvalósítását is vállalhatjuk. Szeretetünk kifejezésének a Jóisten felé csak a fantáziánk szab határt!

Önerőnkből azonban már itt is nehézségekbe ütközünk. Ezért hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, aki nem csak megtanít bennünket mindenre (vö. Jn 14,26), hanem küszködik és imádkozik bennünk, hogy Jézus hiteles követőivé váljunk.  Szelíd vezetésével segít, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, hogy egyre jobban megismerjük Őt. Mint az apostoloknak, nekünk is a Szentlélek bennünk való kiáradására van szükségünk ahhoz, hogy a szeretet világító fénycsóváivá váljunk a körülöttünk lévők számára.

A Szentlélek vonz bennünket a Jézussal való egyre bensőségesebb kapcsolatra, hogy mind jobban bízzunk Benne. Vezet, hogy megtapasztaljuk és higgyük: Isten a gyermekeiként magához akar ölelni minket, személyesen engem, téged és őt! Isten szeretete, a Vele való kapcsolatunk teljesen személyes. Jézus olyan, mint egy barát, aki kéz a kézben mindenhová elkísér minket, akivel bárhol, bármikor szóba elegyedhetünk, megbeszélhetjük vele gondjainkat, megoszthatjuk vele örömeinket és akire mindenben számíthatunk.

Az Istennel való személyes kapcsolatra lépéshez pedig egyáltalán nem kell hibátlannak lennünk.  Isten nem ebben az értelemben kéri tőlünk a tökéletességet, hanem az iránta való bizalom terén: a Feléje nyitott, Őbenne bízó, Őt segítségül hívó szívünket várja tőlünk. Valakitől hallottam, és nagyon igaznak érzem, hogy „Isten parancsolatai csak Isten segítségével valósíthatók meg”. Mindenható Istenünk segítségével pedig jó döntéseket fogunk tudni hozni, a békesség és a szeretet útján könnyebb lesz megmaradnunk, és így boldogabb, kiegyensúlyozottabb emberekké válunk. És még a környezetünket is ilyen jó irányba tudjuk majd formálni! Isten ígérete így teljesül majd a mi saját, személyes életünkben, „hogy örömötök teljes legyen” (Jn 15,11; Jn 16,24).

Az örömnek ezen az útján járva szeretnék röviden itt is hálát adni a Regnum Christi Mozgalom lelkes tagjai által nemrég Mátraverebély-Szentkúton szervezett konferenciáért, ahol sokféle közösség részvételével élhettük meg egységünket Jézus Krisztusban. Nemzeti kegyhelyünkön a keresztény házasságot segítő erőforrásokról és az azt fenyegető veszélyekről gondolkodtunk közösen, hallgattunk előadásokat, láthattunk gyakorlati példákat arra, hogy hogyan lehet beleállni abba szolgálatba, amely minket tanúságtevőként az értékeinkért való kiállásra hív. Nagyon tetszett meghívott előadóink szemlélete: motiválva, pozitív és boldogságra vezető útként kell a világban személyes tanúságot tenni a keresztény házasság szépségéről, és Istenünk segítségének, áldásának megéléséről a nehézségek idején. Nagy élmény volt megérezni a szeretetközösséget és az őszinte, szívből jövő érdeklődést a résztvevők között.

aaa_kivagott_20140701_IMG_1400Szeretnék arról is beszámolni Barátainknak, hogy idén nyárra és a következő tanévre nagy terveink vannak a gyermekmissziós munkánkban. A „NET – Növekedjünk együtt Krisztusban!” programunk a gyermekek szívét a Jóisten felé fordító, hitünk igazságait játékosan, sok kreativitással és közösségi élménnyel átadó apostoli munkánk, amit szeretnénk lépésről lépésre haladva országossá tenni. A NET plébániák és katolikus iskolák számára jelenthetne nagy segítséget gyermekközösségek létrehozásában, ezért fontosnak tartjuk, hogy komolyabban foglalkozzunk vele. Az ehhez kapcsolódó szervezési feladatok és a szükséges eszközök biztosításához szeretnénk kérni Barátaink nagylelkű anyagi és imádságos hozzájárulását.

A másik gyermekmissziónk, ahol nagy szükség lenne Barátaink támogatására, az fiataljaink segítségnyújtása kárpátaljai árva és elhagyott gyermekek felé. A Fiatal Missziósok egy csoportját idén nyáron is szeretnénk elvinni a kárpátaljai Rát községbe, ahol a Szent Mihály Gyermekotthon kis lakóinak nyújtunk majd segítséget kétkezi munkával, gyermekfoglalkozások tartásával, lelki beszélgetésekkel, imádsággal és sok játékkal. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján leginkább ott, a helyben beszerezhető kellékek, alapanyagok vásárlásával tudjuk őket a missziónk során segíteni. Barátaink nagylelkű anyagi hozzájárulását előre is hálás szívvel köszönjük, mert hisszük, hogy közös erőfeszítéseink eredményeképpen e gyermekmisszióinkban sok gyermek tapasztalja majd meg Isten valóságos, elfogadó szeretetét!

Kívánva sok áldást a szeretetben való növekedés útján és nyitott szívet Isten pünkösdi kegyelmi ajándékaira, szeretettel ajánlom Barátainknak a Regnum Christi Mozgalomban a tevékenységeink előtt mondott rövid, Szentlélek-hívó imádságunkat:

„Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, és lobbantsd lángra bennünk szereteted tüzét! Áraszd ki Lelkedet, Istenünk, és minden életre kél! És megújítod a föld színét.  Könyörögjünk! Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

 

Krisztusban szeretettel,

Szabó-Molnár Bálint LC atya

Krisztus Légiósa

U.i. Hálás szívvel megköszönjük, ha missziós munkánkat továbbra is támogatásra méltónak tartja. Örömmel fogadnánk, ha személyi jövedelemadójának 1%-áról is a Missio Christi Alapítvány javára rendelkezne (május 20-ig). Nagy segítség lenne ez missziós közösségi tereink fenntartásához és programjaink szervezéséhez! Az 1%-ról való rendelkezéshez szükséges adószám: 18254589-1-43. Megköszönjük, ha továbbajánl minket ismerőseinek!