problesgil_100Jöjjön el a Te Országod!

2015. április 20.

Minden Regnum Christi – tagnak

Krisztusban kedves barátaim!

Még visszhangzik szívünkben a feltámadott Krisztus húsvéti üzenete, aki legyőzte a rosszat és a halált, és aki a történelem során életünk végéig kísér bennünket az égbe vezető utunkon. Ebben az üres sírból fakadó reményteli hangulatban szeretném levelemmel bejelenteni, hogy megkezdődik az első és második fokozatú Regnum Christi -tagok identitásáról és küldetéséről folyó reflexió második szakasza. Ez a reflexió nagyon fontos szakasza annak az útnak, melyet végig kell járnunk és melyen haladunk, hogy megszülessen a Mozgalom Szabályzatának aktualizált változata, melyet a Szentszék elé terjesztünk jóváhagyásra.

Múlt év október másodika óta ismerkedtek az Egyház Tanítóhivatalának dokumentumaival a laikusok és a mozgalmak szerepéről és küldetéséről. Ezek az ismeretek segítenek, hogy mozgalomként együtt, tudatosan és felelősségteljesen vegyetek részt a megújulási folyamatban.

A második szakaszban olyan témákkal kell szembenéznünk, amik közvetlenül az első és második fokozatú Regnum Christi- tagok identitásával, küldetésével és a lelkiséggel vannak kapcsolatban. Ezen kívül, történelmünk és minden egyes tag tapasztalatának fényében, a 2004-ben elfogadott Szabályzat és egyéb egyházi és Regnum Christi -dokumentumok alapján, el kell mélyednünk a képzés, a Mozgalomhoz való tartozás, a Regnum Christi  hagyományai és szervezetére vonatkozó javaslatokban. Ehhez készült egy munkaanyag, mely  tartalmazza a javaslatot a szabályzat cikkelyeire valamint néhány segédanyagot.

A személyes, egyéni, illetve a kiscsoportos gondolkozás útjáról van szó, melyet együtt kell bejárnunk, odafigyelve a Szentlélek hangjára, hogy hálát adjunk minden jóért, amit az Úr tett életünkben és annyi más ember életében, valamint hogy azonosítsuk a Mozgalom életének alapvető elemeit és elveit, melyet végül a Szentszék hagy majd jóvá. Ugyanakkor ez a munka jó alkalom arra is, hogy megkérdezzük magunkat, hogyan javíthatjuk azt a szolgálatot, amit Mozgalomként az Egyház, a társadalom és a tagok szolgálatára ajánlunk. A közös imádság, Isten Igéjének, a testvéreknek és a Mozgalom tapasztalt tagjainak tanácsai segítenek majd világosságukkal a bejárandó úton.

Ebben a szakaszban az első és második fokozatú tagok küldötteket választanak, akik egy tartományi gyűlésen vesznek majd részt, melyre 2016 elején kerül sor. A Bizottság Szabályzat revízióról szóló honlapján megtalálható lesz az eljárás menete, ahogy jelölteket lehet állítani, akik részt vesznek majd a kiválasztásban. A tartományi bizottságok pontos útmutatást adnak majd arról, hogyan kell eljárni az adott tartományban vagy országban.

Újra felhívom figyelmeteket 2014. október 2-i levelemre, mely röviden elmagyarázza a tartományi gyűlések és a nemzetközi gyűlés célját és feladatait, melyeknek munkájával zárul a megújulási folyamat ezen szakasza.

Meg vagyunk győződve róla, hogy az ennek a szakasznak a végén előterjesztendő javaslat annál gyümölcsözőbb lesz, minél tájékozottabban és felelősebben vesznek részt a tagok a munkában, melyben feltárják, mit tett és tesz az Úr életükben és családjaik életében. Ugyanakkor hívom a légiós atyákat és a megszentelteket is, hogy kísérjék az első és második fokozatú Regnum Christi-tagokat reflexiós munkájukban, hiszen az ő tapasztalatuk a Mozgalom életében olyan kincs, mely nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a Regnum Christi  jobban visszatükrözze az evangéliumot és Isten akaratát a Mozgalom történetének erre a szakaszára és jövőjére vonatkozóan. Kezeljük tudatosan azt, hogy az Úr intézői vagyunk, ránk bízott néhány talentumot és azt akarja, hogy ezek kamatozzanak az Egyház javára és átadhatóvá váljanak a Regnum Christi  jövő generációi számára.

Kérem a feltámadt Urat, hogy engedje megtapasztalnunk élő jelenlétét a megújulás most induló új szakaszában, ahogy az első apostolok és tanítványok számára élő tapasztalat volt. A Szentlélek segítsen bennünket – légiósokat, megszentelteket és első és második fokozatú Regnum Christi  tagokat -, megköszönni Istennek azt az ajándékot, melyet az Egyház javára adott nekünk. Gyújtsa lángra bennünk szeretetének tüzét, mellyel Jézus is lángra akarja lobbantani a földet.

Megemlékezve rólatok a szentmisében,

P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
A Regnum Christi  generálisa és
A Regnum Christi  Szabályzat revízióját
vezető Központi Bizottság elnöke