Jöjjön el a Te Országod!

 Róma, 2013. november 10.

Kedves Regnum Christi-tagok!

Nagy örömmel küldjük üdvözletünket ezekben a pillanatokban, amikor a Regnum Christi család olyan, a történelmében fontos pillanathoz érkezik, mint a megszentelt életűek általános gyűlései és a Krisztus Légiója egyetemes káptalanja.

Az elmúlt években pápai megbízottunk vezetése alatt haladtunk előre a Statutum és a Konstitúció megújításának útján, de főleg az Istentől kapott karizma érlelése és letisztulása felé. Ez nem fejeződik be a gyűlésekkel vagy a káptalannal. Zarándokok vagyunk ezen a földön, és Istennek rólunk szóló tervének megvalósításában is. Végcélunk a mennyország. Mindannyiunknak tovább kell elmélkednie a Regnum Christibe szóló hivatásán és Isten szeretetének megtapasztalásán – ez volt az az erő, ami Őhozzá vonzott és felébresztette bennünk a vágyat, hogy még sok ember megismerje ezt a szeretetet. Meghívásunk pillanatától kezdve éreztük, hogy egyre jobban fel kell fedeznünk, miként kell megélni ezt a küldetést azokon a különböző helyeken, ahol jelen vagyunk.

Isten segítségével márciustól kezdve új szabályzataink és szervezeti formáink lesznek. Azonban nem ezen múlik, hogy a karizma kifejeződjön az életünkben és a küldetésünkben. A megújulás nem az új törvényekből, hanem az új szívből jön, és továbbra is erre kell összpontosítanunk. A jóváhagyásra kerülő struktúrák ideiglenes jellegűek lesznek, mert még szükség van arra, hogy mindannyian részt vegyünk az első és második fokozatú tagok szabályzata felülvizsgálatának  és az Általános Szabályzat kidolgozásának már megkezdett folyamatában. Ez akkor lesz lehetséges, ha egymást közt megéljük a hiteles közösséget, amely a Szentlélek ajándéka.

Ezek között az izgalmas keretek között szeretnénk arra hívni benneteket, hogy ezekben a hónapokban lelkileg egyesüljünk, legyünk „egy szív és egy lélek” (ApCsel 4,32). Hiszen történelmünk mostani időszaka sok mindenben emlékeztet az Egyház kezdeteire, amikor az apostolok várták a Szentlelket, és együtt voltak mindannyian, Máriával és a többi asszonnyal az imádságban. Tudatában vagyunk annak, hogy Isten az, akinek cselekednie kell, mert mi mindannyian nagyon kicsik és végesek vagyunk. Tudjuk azt is, hogy a magasságból jövő Ajándék az, amely elvezet bennünket a kikötőbe.

Konkrétan a következő két dolgot szeretnénk javasolni:

  1. Mostantól kezdve a káptalan végéig imádkozzuk el mindannyian naponta, amikor lehet közösségben vagy csapatban azt az imát, amit csatolva megtaláltok. Maga Krisztus az, aki arra hív, hogy szünet nélkül imádkozzunk (vö. Lk 18,1). Tegyük meg ezt mint család!
  2. A helyi közösségekben keressék meg a módját, hogy a Mozgalom minden ágának legyen szentségimádása, amely keretében imádkoznak a gyűlések és a káptalan résztvevőiért, hogy meghallják a Szentlélek hangját, és tekintetüket Isten ajándékára szegezzék.

Emlékeztetőül, a kegyelmi események időpontjai:

  1. A megszentelt életű férfiak általános gyűlése: november 25.-december 1.
  2. A megszentelt életű nők általános gyűlése: december 2-15.
  3. A Krisztus Légiója egyetemes káptalanja: január 8-tól február végéig.

Gondviselésszerűnek tekintjük, hogy ezek az események Krisztus király főünnepének másnapján kezdődnek. Úgy tűnik így akar biztosítani bennünket jelenlétéről. Imádkozzunk, hogy Ő legyen az egyedüli, aki uralkodik és győz! Ennek az ünnepnek az alkalmából arra hívunk benneteket, hogy együtt imádkozzuk a hagyományos kilencedet, a csatolt szöveggel.

XI. Piusz pápa Quas Primas (1925) kezdetű enciklikájában, amellyel megalapítja Krisztus Király ünnepét az Egyházban, így fogalmaz: „Ezért tehát, apostoli tekintélyünknél fogva, megalapítjuk Urunk, Jézus Krisztus Király ünnepét (…). Ugyanígy elrendeljük, hogy minden évben ezen a napon megújítsák az egész emberiség felajánlását Jézus Szentséges Szívének”.

Ezekben a pillanatokban, amikor arra érzünk meghívást, hogy lelkiségünk kincsében elmélyedjünk, arra gondoltunk, hogy ki kell használnunk ezt az alkalmat arra, hogy felajánljuk magunkat Krisztus Király Szívének. Mellékelünk egy szöveget, amely egyesíthet bennünket ebben az aktusban, amely egyben személyes és közösségi is.

2013. május 28-án kelt levelünkben a következő kérést fogalmaztuk meg: „Kérjük állhatatosan az Urat, hogy árassza ki ránk újra a Szentlelket, hogy átalakítsa, meggyógyítsa és megújítsa a szívünket, ahogy tette azt pünkösdkor. Kísérjen bennünket a Fájdalmas Szűz, ahogyan tette az apostolokkal is, ebben a lelki előkészületben, amelyet most kezdünk, és segítsen megmaradni egységesen az imában, a szeretetben és az igazságban, hogy nagylelkűen tudjunk részt venni Fia Országának elterjesztésében az egész világon.” Folytassuk a lelki előkészületet ugyanezzel a szándékkal!

Imáinkban szüntelenül megemlékezünk rólatok. Krisztus Szívében a tiétek:

Sylvester Heereman LC

Gloria Rodríguez

Jorge López


Jöjjön el a Te Országod!

IMÁDSÁG AZ ÁLTALÁNOS GYŰLÉSEKÉRT ÉS A KÁPTALANÉRT

Jézus Krisztus, királyunk és hűséges barátunk! Te hívtál bennünket, hogy ennek a Szívedből született műnek a részesei legyünk. Az Egyház iránti engedelmességben éljük meg ezt a Regnum Christi Mozgalom számára oly különleges pillanatot, amelyben összeülnek az általános gyűlések és a káptalan. Arra érezzük hivatva magunkat, hogy ezeken keresztül megtaláljuk a hiteles megújulás ösvényeit, amely az életszentség iránti vágyból és az evangelizálás iránti szenvedélyből születik.

Jézus Krisztus, „te nevedet viseljük” (Jer 14,9) ma még nagyobb erővel. A tieid vagyunk, terád hagyatkozunk teljes bizalommal. Te azt akarod, hogy Istent dicsőítsük azon munkálkodva, hogy eljöjjön a te Országod a szívekbe és az emberek közé. Segíts, hogy jobban megismerjük a ránk vonatkozó akaratodat történelmünk mostani pillanatában! Küldd el ránk bőségesen Lelkedet, hogy imádságos lelkülettel és Szentséges Édesanyád tekintetétől kísérve megújult szemmel tudjuk tekinteni karizmánkra, és még teljesebb mértékben tudjuk megtestesíteni azt! Ámen.

 Krisztus Király felajánlási ima Krisztus Király Kilenced