2. Elmélkedés

Szentírási idézet: 1Kor 12,23-27

Bevezető ima: Hálát adok Neked, mennyei Atyám, hogy megteremtettél, és hogy létünk az örökkévalóságra szól. Hálát adok, hogy lehajolsz hozzám és én felfedezhetlek Téged, és megismerhetjük egymást a teljes bizalomig és szeretetig.

Kérés:  Kérlek, szerető Istenem, nyisd meg az értelmemet és a szívemet, hogy mind jobban felismerjem teremtésed titkait és szépségét, és ezáltal jobban dicsőítselek Téged, és jobban szolgáljam testvéreimet.

Elmélkedés: Isten beszél hozzánk szentjein és prófétáin keresztül is, mélyebb titkait nemritkán így tárja fel. Sienai Szent Katalin stigmatizált misztikus volt a középkori Itáliában, sok eksztatikus élménye és látomása volt, rövid életével hatalmas nyomott hagyott az Egyházon. Dialógusok című művében azokat az isteni kinyilatkoztatásokat olvashatjuk, amiket Katalin látomás közben, eksztatikus állapotában diktált le környezetének. Ezek tehát Isten szavai.

„Tudatom veled, hogy az összes erények és összes hibák a felebaráti szeretet közreműködésével bontakoznak ki. Aki gyűlöl engem, a felebarátnak és önmagának (első számú felebarátjának) árt, mind általában, mind különlegesen.

Ha az ember nem teszi a jót, abból következik, hogy a rosszat teszi. Nem Nekem, Akinek nem tud ártani, csak annyiban, hogy Én a magaménak számítom, amit mások ellen követ el. Önmagát megfosztja a kegyelemtől, ennél rosszabbat nem tehet magának. A felebarátnak azzal okoz kárt, hogy megfosztja a szeretettől, mellyel tartozik segíteni őt.

Ha a lélek igazságban szeret Engem, biztosan hasznára lesz a felebarátjának, és ez nem is lehet másképp, hiszen az Irántam való szeretet és a felebaráti szeretet egy és ugyanaz a valóság: amennyire Engem szeret a lélek, annyira szereti a felebarátot, mert az iránta való szeretet Tőlem való. A felebarátot adtam eszközként, hogy általa gyakoroljátok és tegyétek próbára a bennetek lévő erényt, s hogy – mivel Nekem nem lehettek hasznomra – legyetek hasznára őneki. Általa bizonyíthatjátok, hogy lelketekben van erény.

Oly különbözőképpen osztogatom az erényeket, hogy nem adom mindet egynek, hanem az egyiknek ezt, a másiknak azt adom, annyira változatosan, hogy egyetlen személynek sem adtam meg valamennyit: azért nem, hogy kénytelenek legyetek egymás szeretetével élni. Kétségtelenül megtehettem volna, hogy megadjam az embereknek, amire mind a testüknek, mind a lelküknek szüksége van – úgy akartam azonban, hogy szükségetek legyen egymásra, s a Tőlem kapott kegyelmek és ajándékok osztogatásában legyetek az én szolgáim. Így az ember akár akarja, akár nem, nem képes a felebaráti szeretet nélkül élni.”

Beszélgetés Krisztussal:  Jézus, szeretlek Téged! Te megváltottál engem a pokol erőitől, nagy szenvedések árán. Sokszor én is nagy szenvedéseket élek át egy másik ember miatt, aki túl közel van hozzám ahhoz, hogy kitérhessek a tőle kapott fájdalom elől. Ilyenkor Rád gondolva, a te kegyelmedet és erődet kérve törekszem  a Te szereteteddel elfogadni ezt a szenvedét. Hiszem, hogy ezzel a szeretettel elfogadott szenvedéssel hozzájárulhatok ezen embertársam üdvösségéhez.

Elhatározás: Életemben leginkább ………-ra neheztelek. Most szilárdan elhatározom, hogy ………-ra ettől a pillanattól kezdve úgy gondolok, mint ahogy Krisztus gondolt rám a kereszten, vele nemcsak elnéző leszek, de örömmel fogadok minden sebet, amit kaptam és még kapok tőle, azokért Istennek egyenként hálát adok, és úgy gondolok ezekre a sebekre, mint drága ékszereimre. Elhatározom, hogy ………-val mától csak kedves és figyelmes leszek. Rendszeres imában kérem ehhez Isten kegyelmét,  továbbá, hogy vezesse az üdvösségre ezt az embertársamat.