Kedves Barátaink!

A kialakult járványügyi helyzetben úgy látjuk jónak, ha a Vándor Evangélium Apostoli Imaszolgálat csoportjai számára honlapunkon tesszük elérhetővé az adott hónapok 3-3 napra szóló elmélkedését, hogy az Evangélium átadásával járó személyes találkozásokat a mostani veszély időszakában el tudják kerülni. Kérünk mindenkit, hogy lehetőleg maradjon távol másoktól, hogy a vírus terjedését ilyen módon is akadályozzuk!

2020. MÁRCIUS

 Mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk

A hónap imaszándéka: Szeretetben virágzó közösségekért.

Titok: „Aki a mennybe felment.”

1. Elmélkedés

Szentírási idézet: 1Kor 12,12-22

Bevezető ima:  Hálát adok Neked, Szentháromság, hogy annyi testvér közé teremtettél meg engem, és hogy a lelkek olyan izgalmasan különbözőek!

Kérés: Szentlélek Úristen! Értesd meg egész valómmal, hogy személyem nem magányos sziget Krisztus Testében, és én sem csak magamért vagyok felelős. Tölts el teljesen, és add át a Te alázatodat nekem!

Elmélkedés: Istennek legyen hála, hat éve már, hogy meggyógyultam a rákból. Túl az elviselhetetlen kezeléseken, a halálfélelmen és a jelként megmaradt végleges fizikai károsodásokon az egyik legfontosabb tapasztalatom ebből az időszakból az, hogy nem egyedül gyógyultam meg, hanem egy kisebb közösség közös gyógyulása volt ez!

Közös gyógyulás… Igen, abban az értelemben, hogy a közösség összeadott imái, szeretete, törődése segített nekem a lelki munkában és az Úr kegyelmének a kiesdésében. De abban az értelemben is, hogy családtagjaimmal, barátaimmal, közösségemmel mély beszélgetéseink voltak arról is, hogy mitől borultam meg, mi sebzett meg, amitől negatív gondolatok gyűltek fel a lelkem titkos zugaiban, betegségem kiváltójaként. Átbeszéltük, és egy kicsit mindnyájan átalakultunk, sokkal őszintébbek, figyelmesebbek és gyöngédebbek lettünk egymással. És arra is gondolok, hogy talán a megbetegedésemben is volt egyfajta közösségi megbetegedés, hogy a világnak az a kis szeletkéje, ami engem körülvesz és magában foglal, nem működött jól, nem volt benne elég szeretetáramlás. Szóval Krisztus Testének nemcsak egy sejtje (én) gyógyultam meg, hanem egy több sejtből álló nagyobb darabka állt szembe a kihívással, és győzte le a betegséget és gyógyult velem együtt.

Káplánunk mesélt egyszer egy kedves gyerekkönyvéről, aminek a címe: „Adj nekem egy szigetet!”. Ebben a főhős kisfiúnak megígérik nem túl jómódú szülei, hogy majd kap egy saját szobát, ami csak az övé, és ezt „szigetnek” hívják. Rajzolnak egy térképet a falra, amin egy kis csónak mozog a felrajzolt sziget felé, és minden jócselekedet egy hullámmal közelebb viszi a csónakot a szigethez. Egy jó jegy, egy szívesség, egy szófogadás, valami jótett. De a szabály szigorú volt: minden rosszaságnak az volt a büntetése, hogy a csónak visszakerült a kiindulási pontra. A kisfiúnak elég sok magatartási problémája volt, folyton visszakerült a kiindulópontra, és már kezdte feladni. Ekkor a család úgy döntött, hogy besegítenek neki, és mindenki elkezdett jócselekedeteket gyűjteni, így a kis csónak már gyorsan elért a szigethez, és a kisfiú megkapta első saját szobáját, amire annyira vágyott. Együtt érték el, nem egyedül kellett küzdenie!

Felvettétek-e már a kármelita Skapulárét? Ez egy kis érem, amit különleges papi áldás mellett vehetünk fel, s egész életünkben viseljük. Naponta pedig elmondunk egy imát, melyben a Szűzanya oltalmát és segítségét kérjük. A XIII. században Stock Szent Simon kapta – sok ima után, amit az akkoriban a fennmaradásért küszködő kármelita rendért végzett – a Szűzanyától azt az ígéretet, hogy aki a skapulárét (amely eredetileg egy sötétbarna vállruha, melyet ma egy kis érem helyettesít), felveszi és méltóképpen viseli, az üdvözül. Egy másik kiváltság is kapcsolódik a skapuláréhoz, az ún. szombati kiváltság: mindazok, akik méltóképpen viselik a skapulárét, Mária közbenjárására megszabadulnak a purgatórium fájdalmaitól a halálukat követő szombaton.

A skapuláré alapeszménye Szűz Mária oltalmában található, és magában foglalja a neki való önátadást. Nem automatikusan biztosítja tehát viselőjének az örök üdvösséget! Mária nem a bűneink ellenére való üdvösségünket ígéri meg, hanem azt, hogyha az a szerencsétlenség érne bennünket, hogy súlyos bűnbe esnénk, Mária az isteni kincsekből olyan hatékony kegyelemmel érintené meg a szívünket, hogy ennek hatására üdvös módon megváltoznánk és megtérnénk. Hacsak nem állunk makacsul ellen a kegyelemnek, akkor Mária ilyen módon megmenti lelkünket, úgy, hogy bemehetünk az örök üdvösségbe. Ennek az ígéretnek az a mennyei logikája, hogy a skapuláré-tagok viselőinek érdemei összeadódnak, és minden tag részesül belőlük, így egymást segítik a kegyelem útján. Fantasztikus, nem? Vegyétek fel a skapulárét!

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Megváltóm, szeretlek! Segíts nekem, vezess engem, mutasd az utat Mennyei Atyánkhoz! Kezdem sejteni, hogy milyen önzés részemről azt hinni, hogy csak a magam üdvössége lényeges számomra, és hogy egyedül üdvözülhetek. Kérlek, vigyél be mélyebben a közösség gyönyörű misztériumának mélységeibe, hogy eltölthessen az öröm, és áldhassam és imádhassam érte a Szentháromság műveit!

Elhatározás: Ezentúl nagyobb figyelmet fordítok arra, hogy imában hordozzam testvéreim életét magam körül. Ha tudomást szerzek valakinek a szükségéről, kérés nélkül is mellé állok imáimmal, és segítek neki átvészelni egy-egy nehezebb időszakot a földi életében. Arra is figyelek, hogy ne kritizáljak másokat a hátuk mögött, hiszen ha valaki rossz körülöttem, az az én felelősségem is, arról engem is számon fogsz kérni, hogy igyekeztem-e segíteni rajta.