Az idei, immár 14. évadban is elindítottuk Vándor Evangélium imaszolgálatunkat, amely a plébániai közösségek megerősítését, az Evangélium mélyebb megismerését és életünkben való megélését kívánja segíteni. A résztvevő imakörök ezen felül fontos küldetésüknek tartják a hazánkért, papi és szerzetesi hivatásokért, a családokért és a megtérésekért való közös közbenjárást is.

Az októberben induló új évadot ünnepi szentmisével és örömteli találkozással nyitottuk meg, melyre idén október 20-án, a Ferenc pápa által meghirdetett missziós vasárnapon került sor. A légiós atyák kamaraerdei rendházában gyűltünk össze az ország sok településéről érkező imatestvéreinkkel a közös hálaadásra Isten eddigi és elkövetkezendő kegyelmeiért, melyekkel évről-évre megáldja apostoli szolgálatunkat.

A szentmise homíliájában Szabó-Molnár Bálint atya a Ferenc pápa által októberre meghirdetett rendkívüli missziós hónap jelmondatát emelte ki: „Megkeresztelve és küldve”. A keresztségünk  ajándékaként kapott kegyelmek, az Istennel való kapcsolatunkban megélt tapasztalataink továbbadására hív minket Isten – ez a misszió feladata! Arra vagyunk hívva, hogy Isten szemével és szívével tekintsünk a világra és embertársainkra, és Istennek ezt a szeretetteli tekintetét adjuk át másoknak a személyes kapcsolatainkban. Ilyen módon minden találkozásunk missziós cselekedetté válhat!

A szentmisét követően Bálint atya rövid, buzdító előadásában tovább részletezte az Egyház missziós hivatását és a megkereszteltek apostoli feladatát. Kifejtette, hogy az Egyház arra született, hogy „apostolok közössége” legyen.   Jézus nem a tökéleteseket hívta és hívja meg apostolainak, hanem mindannyiunkat, pontosan azokkal az adottságokkal, melyekkel rendelkezünk.  A mai Egyház előtt álló kihívás: túllépni társadalmi és intézményes szerepén és valódi missziós közösséggé válni. Bálint atya arra buzdított bennünket, hogy merjünk kilépni a „védett oázisokból”, és Jézushoz hasonlóan vállaljuk fel, hogy a föld sója és a világ kovásza legyünk. Váljunk a környezetünkben Isten alázatos és ingyenes szeretetének közvetítőivé! Kérjük mindehhez Szűz Mária segítségét és közbenjárását, aki egész életében részt vett Jézus apostoli munkájában. Majd a kereszt lábánál „megörökölte” Szent Fiától az Örömhír továbbadására szóló küldetést, mely az egész Egyház küldetésévé is vált.

Találkozásunkat jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel folytattuk a kellemes, napsütéses őszi időben a rendház körüli kertben. Itt a vendégek és a szervezők jóvoltából sok finom falat várt bennünket, hogy végül testi éhségünket is csillapítsuk.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak a kedves Vándor Evangéliumos imatársunknak, akik e szép vasárnapon velünk együtt ünnepeltek, vállalva akár a hosszú utazás fáradalmait is!    

 

Szőnyi Eszter

a Vándor Evangélium imaszolgálat országos felelőse