Szentírási idézet: Mt 10,16-20

Bevezető ima: Szentlélek Úristen, légy a mi lelkünknek állandó, kedves vendége! Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, és ébreszd fel a bennünk szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, hogy a te Lelked belőlünk embertársainkra is kiáradjon! Add kegyelmedet, hogy az imaéletünk, jó példánk és apostolkodásunk által Veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát!

Elmélkedés: Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Ebben a hónapban már elmélkedtünk a misszió önmagunkat érintő síkjáról, majd kiléptünk a közvetlen környezetünkbe, és most Jézus arra bátorít minket, hogy menjünk el a világba, és hirdessük az evangéliumot mindenkinek! Van olyan jó hír, amit az ember el akar mondani mindenkinek, hiszen azt szeretné, hogy mások is vele örüljenek. Az evangélium pont ilyen jó hír! Mi lehetne annál nagyszerűbb hír, mint hogy: Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban” (Róm 6,23)? Ez az örömhír a legnagyobb, de tegyük a kezünket szívünkre, ezt bizony nem könnyű ország-világgal megosztani. Fel tudjuk-e vállalni Jézus barátságát például a munkahelyünkön? Ha például hétköznapra esik egy ünnep, elkéredzkedünk-e korábban, hogy misére menjünk? Felvállaljuk-e, hogy amit teszünk, azt Krisztus iránti szeretetünk miatt tesszük? Vagy a böjti napokon: ha valaki észreveszi, hogy nem fogyasztunk húst, megvalljuk-e keresztény hitünket, vagy ráfogjuk valamelyik divatos diétára? Persze lesznek, akik különcnek tartanak minket emiatt, de lesznek olyanok is, akiket elgondolkodtat az életünk. Éljünk úgy, hogy az emberek kíváncsiak legyenek ránk! Amikor pedig kérdeznek, merjük megvallani hitünket! Ha valóban hajlandóak vagyunk igent mondani küldetésünkre, akkor Isten kegyelme kiegészíti hiányosságainkat, és általunk gyarapodni fog Isten országa! Ha pedig mégis elbizonytalanodunk, akkor csak nézzünk végig az apostolokon és a szenteken: Péter megtagadta Jézust, Dávid házasságot tört, Noé részegeskedett, Jónás elbújt Isten elől, Pál üldözte a keresztényeket, Mária Magdolna rossz hírű nő volt, Illés depressziós volt, Ábrahám öreg volt, Lázár pedig halott! Isten nem a tökéleteseket hívja, hanem az elhívottakat tökéletesíti!

Beszélgetés Krisztussal: Megváltó Jézusom! Szeretném barátságunkat felvállalni az emberek előtt, de ez nem könnyű, mert esendőségemben sokszor elbizonytalanodom. Nagyon keskeny útra hívsz, és nem látom, hogy hová lépek! Áraszd ki rám Szentlelkedet, a bátorság Lelkét, hogy megerősítse gyönge szívemet és elvigyelek téged a világba!

Elhatározás: A mai napon Jézus szeretetével igyekszem tekinteni minden emberre.