A Krisztus Légiója Általános Káptalanja lebonyolította a kongregáció új elöljáróinak megválasztását, és az általános elöljáró tisztségére Eduardo Robles Gil LC atyát választotta hat éves időszakra.

A Krisztus Légiója új általános vezetéséről január 20-án tartották a szavazást. Ferenc pápa kifejezett utasítása volt a káptalan felé, hogy ne közöljék a választások eredményét addig, amíg a Szentszék megerősítő válasza meg nem érkezik. Ma reggel José Rodríguez Carballo OFM érsek, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció titkára személyesen közölte a Szentszéknek a választásokat jóváhagyó döntését.

Az általános elöljárón kívül a káptalan általános tanácsosnak választotta Sylvester Heereman (Németország) és Jesús Villagrasa (Spanyolország) atyákat. Szintén Ferenc pápa rendelkezése alapján a Szentszék még két általános tanácsost nevezett ki: Juan José Arrieta atyát  (Spanyolország), aki egyben általános helynök is, valamint Juan María Sabadell atyát (Spanyolország).

Ezenkívül a káptalan megválasztotta José Cárdenas atyát (Mexikó) általános vagyonkezelőnek és Clemens Gutberlet atyát (Németország) általános jogi képviselőnek, aki korábban Magyarországon szolgált.

Ezzel a választással lejár az előző általános elöljáró, Álvaro Corcuera atya mandátuma, aki egészségügyi okokból  2011 októbere óta nem töltötte be ezt a tisztséget, és akit feladataiban Sylvester Heereman atya helyettesített.

P. Eduardo Robles Gil Orvañanos LC

Eduardo Robles Gil LC

Eduardo atya 1952-ben született Mexikóvárosban. 1975-ben Istennek szentelte az életét a Regnum Christi Mozgalomban, és 1977-ben belépett a Krisztus Légiójába. 1983-ban szentelték pappá szülővárosában. Papi szolgálatát elsősorban Spanyolországban, Brazíliában és Mexikóban végezte. Mexikóban iskolaigazgató volt, valamint két éven keresztül tartományi vagyonkezelő és a Regnum Christi szekciól vezetője. Közreműködött a Légió és a Regnum Christi brazíliai alapításában.

2011 januárjában De Paolis bíboros kinevezte a Közelítési Bizottság tagjává, amely a Maciel atyától sérelmet szenvedett személyeknek ajánl fel segítséget. 2013 augusztusában megbízták a Mexikói Tartomány vezetésével.

„ Abban a kegyelemben volt részem, hogy 1977 és 1983 között Rómában készülhettem a papságra. Azóta papi szolgálatomat a világ különböző tájain végeztem, különböző feladatokban, az iskoláktól és a családpasztorációtól kezdve a gazdasági ügyekig vagy a közösségi elöljáróságig. Most ismét hozzá kell majd szoknom Rómához… ’”- mondja Eduardo atya.

„Az Isten akarata iránti engedelmességből vállalom ezt a küldetést, amely az általános káptalan képvisel” –szögezi le az atya. „Elfogadtam, hogy általános elöljáró legyek, mert nagy bizalmam van nemcsak Istenben és az Egyházban, hanem mert bízom az emberekben is, a légiósokbna, a megszentelt férfiakban és nőkben, a Regnum Christi tagjaiban. Ők az életüket adják abban az életállapotban, amelyre meghívást kaptak. Ha úgy gondolnám, hogy egyedül vagyok, nem tudtam volna elfogadni”- teszi hozzá.

A mai nap az Általános Káptalan közzétett egy közleményt is, amelyben a Krisztus Légiója végérvényesen állást foglal alapítójával kapcsolatban, és amelyben megemlít néhány lépést, melyeket a megújulási folyamatban tettek. Ezzel kapcsolatban Eduardo atya leszögezi: „ A Káptalan valaminek a végét és egyben egy új kezdetet is jelent. Ezt érezzük sokan a káptalani atyák közül, és ezt ki is fejeztük a káptalan üléstermében. De hogy valóban egy új kezdet legyen, a múlt kihívásait a helyükre kell tenni. Ezért akart a Káptalan megfogalmazni egy üzenetet a légiósok, a Regnum Christi-tagok és mindazok számára, akik a közelmúltban velünk történteket nyomon követték. Nem tudjuk eltörölni a múltat, de tanulnunk kell belőle, sajnálni, hogy ezek a dolgok megtörténtek, és bízni Isten irgalmasságában, és ahogy Szent Pál, futni a kitűzött cél felé, hogy elérjük Krisztust.”

Az új Általános Vezetőség összetétele:

Általános elöljáró:  Eduardo Robles Gil Orvañanos, LC

Általános tanács:
Első tanácsos és általános helynök:  Juan José Arrieta, LC (spanyol, 57 éves)
Második tanácsos: Sylvester Heereman, LC. (német, 39 éves)
Harmadik tanácsos:  Jesús Villagrasa, LC (spanyol, 50 éves)
Negyedik tanácsos: Juan Sabadell, LC (spanyol, 47 éves)
Általános vagyonkezelő:  José Gerardo Cárdenas Jiménez, LC. (mexikói, 56 éves)
Jogi képviselő: Clemens Gutberlet, LC. (német, 47 éves)