Becsöngettek. Kíváncsi, vidám, olykor megszeppent gyerekek áramlanak reggelente az iskolákba. Örülnek egymásnak, de kicsit félnek is a rájuk váró feladatoktól, a tanáraik szigorától, az osztályközösségben való helytállástól… Miránk, felnőttekre is új kezdet vár. És nem csak azért, mert eltelt egy nyár, és újra bele kell vetnünk magunkat a munkás hétköznapokba, hanem mert lelki téren is új feladatok várnak ránk! Küldetésünk van – önmagunk és embertársaink felé egyaránt! Mégpedig missziós küldetésünk, amivel kapcsolatban bennünk is vegyes érzelmek kavaroghatnak: örülünk, de talán szorongunk is a feladat nagysága és jellege miatt.

Az Istennel megélt egységem az, amivel igazán „táplálni” tudom a többieket! Isten mindannyiunkat meg akar ajándékozni a vele való egységgel. Ez az emberi élet célja és értelme, ez az, ami valóban boldoggá tesz! Ezért az egységért halt Jézus kereszthalált, ezért adja oda nekünk önmagát minden egyes szentmisében. Az átváltoztatáskor Jézus személyesen hozzám szól: „Érted áldoztam fel magamat. Szeretlek téged. Halálosan szeretlek. Belehalok ebbe a szeretetbe.” Mindannyian ilyen erős szeretetre szomjazunk, arra, hogy feltételek nélkül szeressenek minket, örökre, egészen! Isten éppen ezt a szeretetet akarja nekünk adni. Erre hívta Jézus az apostolokat is, amikor azt mondta nekik: „Ti adjatok nekik enni!”, azaz először ti tapasztaljátok meg, hogy én hogyan szeretlek titeket, és utána adjátok tovább ezt a megtapasztalást a rátok bízott embereknek! Tehát meg kell próbálnunk olyan odaadóan szeretni másokat, ahogyan Jézus szeretett! Ki kell üresítenem magamat, be kell ismernem tehetetlenségemet ahhoz, hogy Isten a jelenlétével be tudjon tölteni. Ő be akar minket tölteni! Emiatt engedi meg, hogy megtapasztaljunk nehéz helyzeteket, mert ezek lehetnek életünknek azok a nagy pillanatai, amikor Istent jobban beengedjük az életünkbe. Amikor elismerjük Isten dicsőségét, és engedjük, hogy átalakítson bennünket, akkor tud a szeretete kibontakozni bennünk. És Ő mindig eljön, ha szívünk mélyéből, állhatatosan kérjük tőle ezt a csodálatos kegyelmet!

Hát így indulunk neki mi, Krisztus Légiósai és a Regnum Christi Apostoli Mozgalom tagjai is az új iskolaévnek: gyengeségünk tudatában, megtéve a tőlünk telhetőt, de legfőképpen Isten kegyelmi ajándékaiban bízva. A feladatunk óriási: missziós területünk létszámban, földrajzilag és korosztályilag egyaránt kiterjedt. Ezért köszönjük olyannyira hálásan az apostoli munkáink támogatására jó szívvel küldött adományokat! Lelki és missziós közösségünket barátainkkal ilyenkor egészen különleges módon tapasztaljuk meg, érezzük azt az erős imahátteret, amellyel barátaink körülvesznek, és látjuk azt a nagylelkű áldozatvállalást, amellyel folyamatosan támogatnak! Hisszük, hogy apostoli munkáink sikere nagymértékben ezen is múlik.

Korábbi leveleinkben már említettük az „ECYD – Élmény! Cél! Döntés!” nevű ifjúsági programunkat, amely a 11-16 éves korosztálynak szól, külön lány- és fiúcsoportokban. Ezt a programunkat is szeretnénk minél több plébániára, katolikus iskolába eljuttatni. Ehhez azonban csoportvezetők képzése és egy vezetői kézikönyv kiadása szükséges. A spanyol nyelvű anyag fordíttatásához, lektorálási és nyomdai, valamint terjesztési feladataihoz kérnénk most barátaink nagylelkű támogatását.

Visszatérve a kezdőgondolatunkhoz: Jézus nagyon jól ismeri adottságainkat, de a korlátainkat és gyengeségeinket is, és mégis ránk meri bízni a világtörténelem legnagyobb Örömhírének a hirdetését, hogy Ő él és végtelenül szeret, hogy velünk van, segít, és immár a Mennyország ajtaját is kinyitotta nekünk! Jézus egyértelműen a mi együttműködésünkre akarja építeni a világ, az egyes emberek megváltását!

Kívánom, hogy mindannyian bátran álljunk bele ebbe a kihívásba, nem elfelejtve, hogy mindehhez nekünk kell megszólítanunk Istent, kérni az Ő kegyelmeit, segítségét!

Krisztusban szeretettel,

Fejéregyházi Tamás LC
Krisztus Légiósa

A levél teljes szövegét itt olvashatja