csoportkep-dsc_0174-cNovember 9-16. között tartományi gyűlést tartott a Regnum Christi Mozgalom Bad Münstereifelben (Németország), a Krisztus Légiója Kongregáció apostoli iskolájának épületében. A 37 résztvevő Európa különböző országaiból, nevezetesen Franciaországból, Németországból, Ausztriából, Lengyelországból, Olaszországból és Magyarországról, valamint az Amerikai Egyesült Államokból érkezett. A tanácskozás a megújulási folyamat harmadik szakaszának záróeseménye volt, a statutum (Regnum Christi alapdokumentuma) pontjaival és lelkiségével kapcsolatos plenáris ülésekkel és kiscsoportos megbeszélésekkel.

predikacio-dsc_0154-c

A Regnum Christi Mozgalom három ágra oszlik: Krisztus Légiósainak szerzetesrendjére, a Regnum Christi megszentelt életű női és férfi tagjaira, valamint a Regnum Christi világi (laikus) tagságára. Mindháromnak közös a karizmája. Egyetlen közös mozgalmat alkotnak, melyben együttesen részesednek a lelkiségben és a küldetésben. Hogy ennek befelé és kifelé is világosnak kell maradnia, azzal a Regnum Christi tartományi gyűlésén gyakorlatilag mindenki egyetértett.

A gyűlésen napirendre kerültek a Mozgalom jövőbeli szervezeti felépítésével, vezetésével és az ügyek intézésével kapcsolatos alapelvek és kérdések, melyekre a lehetséges válaszok – együtt a jelenlegi statutumhoz kapcsolódó részekkel  –  a korábbi felülvizsgálati és megújulási folyamat során kristályosodtak ki.

dsc_0109-bSylvester Heereman atya és Viviana Limón (mindketten az általános gyűlés bizottsági tagjai) tartottak gondolatébresztő és megértést segítő előadásokat, hogy azokra a kihívásokra és szükségszerű változtatásokra irányítsák a figyelmet, melyek az elmúlt évek sokféle változását és annak összefüggéseit figyelembe veszik, ugyanakkor a jövőben egy cél felé kormányozzák a Regnum Christit. „A szervezetileg alapvető dolgok meghatározására törekszünk,  a Regnum Christi-vel szembeni közös felelősségünk tudatában.” – emelte ki Sylvester atya.

dsc_0112-bViviana Limón pedig így látta a helyzetet: „Olyan szervezeti felépítésre van szükség, amely lehetővé teszi a saját karizma kibontakozását. Ebből a szempontból mi lenne az, ami mindhárom RC ágnak egységesen fontos? Ezen keresztül kell a szervezetünknek továbbra is jól kormányozhatónak maradnia.”  Az RC átfogó szervezeti struktúrájának milyensége fontos szerepet fog játszani a jövőben. Az egyelőre még szokatlanul hangzó „föderáció” szó egészen hitelesen visszaadja azt, ami a Regnum Christi átfogó szervezetét jellemzi – magyarázta Andreas Schöggl tartományfőnök atya, egyben a tartományi gyűlés moderátora.

dsc_0059-bA megbeszélések folyamán a küldöttek kiemelt figyelmet fordítottak az átfogó szervezet (ernyőszervezet) jövőbeli vezetési struktúrájára, hogy megtalálják azt a megoldást, amely a leginkább segíti a küldetésük betöltését, a lelki családként való életet. Viviana Limón azt is megjegyezte, hogy a túl sok változás sokakban meglepettséget, másokban aggodalmakat és félelmeket kelthet. A küldöttek kisebb csoportokban vitatták meg a felmerülő kérdéseket.

A tartományi gyűlés a 2018. évi római általános gyűlés küldötteinek megválasztásával ért véget: a nyugat- és közép-európai tartományból Sebastian Hoogewerf-et (Ausztria) és Karl-Olaf Bergmannt (Németország) választották a küldöttek erre a feladatra.

dsc_0114-bA zárószentmise ezúttal is többnyelvű volt: az első olvasmányt franciául, a másodikat angolul, az Evangéliumot németül olvasták fel, míg a prédikációt Sylvester Heeremann LC atya angol nyelven mondta. Szentbeszédében arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csak várják Krisztus eljövetelét, hanem már most és folyamatosan éljenek a Szentlélek fényében és jelenlétében. „A Szentlélek Isten élete.” – mondta, majd kifejezetten a Regnum Christi alapdokumentumának felülvizsgálatára vonatkozóan megjegyezte: „Tanuljuk meg befogadni a Szentlelket, mert Isten be akar jönni az Ő világába.”