LelkesedniEgysz1„Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi életstílussá váljék mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: „ …mert javatokra válik” (2Kor 8,10).”

Ferenc pápa (Nagyböjti üzenet 2018)

Idén is nagy várakozással buzdítjuk Barátainkat, hogy adományozzanak ifjúsági és családmissziónk javára, mert minden segítségre nagy szükségünk van magyarországi tevékenységeink ellátásához.

Emellett május 22-ig lehetőség van oly módon is jótékonykodni, hogy az az adományozó számára nem pénzbe, hanem csak egy kis odafigyelésbe kerül. A személyi jövedelemadó 1+1%-áról szabadon rendelkezhet minden adókötelezettséggel bíró állampolgár: az első 1% valamelyik egyháznak, a második 1% egy fontosnak ítélt tevékenységet végző, közhasznú civil szervezetnek adható.

A Missio Christi Alapítvány, mely a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesrend és a vele azonos lelkiségű, de főként világiakból álló Regnum Christi Mozgalom apostoli tevékenységeit segíti, éppen ilyen, az adó 1%-ok gyűjtésére jogosult, közhasznú alapítvány.

Kérjük, ha támogatásra méltónak találja magyarországi missziós munkánkat, akkor az innen letölthető módon töltse ki az 1%-os rendelkező nyilatkozatot, majd adja postára 2018. május 22-ig, avagy az elektronikus rendszer útján jelölje kedvezményezettnek Alapítványunkat.

A Missio Christi Alapítvány adószáma: 18254589-1-43 (rendelkező nyilatkozat kitöltéséhez).

Támogatást azonban folyamatosan, az egész év során szívesen fogadunk, mert missziónk anyagi háttere csak széleskörű támogatói összefogással biztosítható. Hálásan köszönünk  minden adományt! Bankszámlaszámunk: 11600006-00000000-44151470

Magyarországi missziónkról részletesebben honlapunk oldalain olvashatnak. Érdeklődésre szívesen küldünk bővebb tájékoztatást missziós munkáinkról.

Isten áldását kívánva,

köszönettel

Szabó-Molnár Bálint LC atya

Krisztus Légiósa