Jöjjön el a Te Országod!

Kedves magyarországi Regnum Christi Tagok és Barátok!

Egy friss hírt szeretnénk veletek megosztani. Múlt szombaton ért véget Rómában a rendes évenkénti diszpozíciók kiosztása a Regnum Christi megszenteltjei részére. Az elöljárók egyik feladata volt a budapesti közösség helyzetének felülvizsgálata. A megszentelt életre (női) vonatkozó előírásokra hivatkozva, amelyek széleskörű tapasztalatokra épülnek, egy közösség minimum öt főből kell, hogy álljon. Éppen azért a vezetők évek óta próbálták megtalálni azokat a (megfelelő adottságokkal rendelkező) megszentelteket, akiket Budapestre küldhetnének. Két évvel ezelőtt érkezett Clarisse Desclèves, tavaly pedig Melanie Zoll. Ennek ellenére nem sikerült további megszentelteket találni. Ez a háromtagú közösség pedig nem működőképes.

Éppen ezért, nagy fájdalommal, de a megszenteltek vezetősége arra a döntésre jutott, hogy elhagyják Budapestet az iskolai év végén, a nyári táborok után. A közösség jelenlévő tagjait más megszentelt közösségbe fogják küldeni új feladattal.

A budapesti légiós közösség marad (nyáron új taggal bővül!), az iskolát, a csapatokat, a különböző apostoli munkákat, Isten segítségével, viszik tovább.

Kedves Regnum Christi tagok és barátok, felelősségét és szükségét érezzük annak, hogy együtt éljük át ezt a nehéz helyzetet. Isten jelenlétébe kell helyeznünk magunkat, aki meghívott és missziót adott nekünk, hogy egymást támogatva, vígasztalva tegyük meg a következő lépéseket. Tudjuk és hisszük, hogy reményünk alapja Krisztus, aki soha nem hagy cserben bennünket. Bízunk a Szűzanya közbenjárásában, aki szomorúak vigasztalója és apostolok királynője.

Szeretettel és imával Krisztusban:

Megszenteltek és Légiós atyák