Örömmel adjuk hírül, hogy szeptember 7-én hat novícius tett első fogadalmat, hárman megújították fogadalmukat és egy testvérünk örökfogadalmat tett a Krisztus Légiója Kongregáció németországi noviciátusában, Neuötting-Alzgernben. Ezek a fiatalemberek mintegy 400 hívő előtt ígérték, hogy a szerzetesek hármas fogadalmát megtartják, azaz szegénységben, tisztaságban és engedelmességben fognak élni.

Valentin Gögele tartományfőnök atya ünnepi beszédében utalt arra a nehézségre, amellyel szerzetesként és papként szembesülnek: „Tudjátok, hogy mit vállaltok? Egészen biztosak vagytok ebben?” A szerzetesi élet és az ahhoz kapcsolódó hármas fogadalom ma is Isten ajándéka, „ajándék neked és az egész egyház szolgálatára”. A fogadalomtételre készülők hosszú lelki előkészületen vannak túl, amit elsősorban imádsággal végeztek, immár két, négy vagy már tíz éve.

„Hisszük, hogy képesek vagytok rá!” – bátorította őket Valentin atya. De mások is kísérték őket ezen az úton: tanáraik, szüleik, testvéreik, barátaik, és nagyon sokan imádkoztak hivatásokért és konkrétan őértük is.

Az olvasmányra és az evangéliumi részre utalva Valentin atya azt mondta: „A szerzetesek életének értelme, belső lényege, hogy Isten szeretetének csatornái legyenek.” Nem azért, mert ők okosabbak, jobbak vagy különlegesebbek lennének, mint a többi ember, hanem mert Szent János apostol szerint: Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért.” (1Jn 4,10) és „Szeressünk tehát, mert Isten előbb szeretett minket.” (1Jn 4,19).

 A szerzeteseknek ezért soha nem szabad saját magukra fókuszálva élni, mert rájuk különösen is vonatkozik, hogy „nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13).

Végezetül Valentin atya köszönetet mondott a fogadalmat tevőknek azért, hogy életükkel tesznek tanúságot hitükről. „Minden hivatás mögött rengeteg ima, lemondás, sok küzdelem, elsősorban lelki küzdelem áll.” – emlékeztetett, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy folyamatosan imádkozzanak hivatásokért az Egyházban a szerzetesi és a papi szolgálatra: „Ostromoljuk az eget ezért a szándékért!”.

Közvetlenül a fogadalomtétel után a szerzetestestvérek mindegyike egy-egy keresztet kapott, mint a jövőben egyetlen személyes tulajdonukban lévő tárgyat. Ez a kereszt annak a szimbóluma, hogy egész életüket teljesen Istenre bízták.

Krisztus Légiója Kongregáció