Államalapító Szent István királyunk ünnepére készülünk. Nemzetünk e kiemelkedő ünnepnapjához közeledve arra szeretném buzdítani kedves Barátaimat, gondolkodjunk el együtt azon a közös felelősségen, hogy államunknak, magyar hazánknak mi magunk is formálói, alakítói vagyunk! Hiszen az állam családokból, munkahelyekből, feladatmegoldásokból, emberi kapcsolatokból épül fel. Amikor Isten ránk bíz egy munkahelyi feladatot, vagy lehetőséget ad családalapításra, házépítésre, akkor bizony éppen arra ad esélyt nekünk, hogy alkotó módon részt vehessünk elsősorban az Ő országa, de egyszersmind környezetünk és magyar hazánk áldozatos építésében is.

A Regnum Christi egy dinamikus és vállalkozó szellemű szervezet, a kereszt és az áldozatvállalás útja, kihívás a szeretet magas csúcsainak meghódítására. Az ok egyszerű: „Nagy feladatok, nagyszerű megoldások”. A Mozgalom nem tart attól, hogy a keresztény élet követelményeit a tagok elé életük és hivatásuk részeként állítsa. A Mozgalomhoz tartozás áldozatkészséget és nagylelkűséget követel, amely a Krisztus és az Egyház szolgálatára lelkesen kész szívből fakad. Ezen elv létjogosultságának igazolását a Szentírásban találjuk. … A hit annyi, mint egy olyan életmód melletti radikális döntés, amely ellentétes a középszerűséggel és a lagymatagsággal…. A Regnum Christi tagjai követik Krisztust a kereszt útján azáltal, hogy hűségesen gyakorolják az isteni parancsokat, nagylelkűen teljesítik élethelyzetükből fakadó kötelességeiket…” (Regnum Christi Apostoli Mozgalom kézikönyve)

A „nagy feladatok, nagyszerű megoldások” szellemében – látva a nagy lelki igényt és érdeklődést – hozzáfogtunk a Szent Benedek Iskolaközpont bővítésének. A hozzánk járó mintegy 600 gyermek szellemi-lelki nevelésének, az országszerte több ezer embert elérő szolgálataink megszervezésének (Vándor Evangélium, Napi elmélkedés, Familia, Élő keresztút, gyermek- és ifjúsági programok) is jelentős költségei vannak. Kérjük, hogy amennyiben módja és lehetősége van anyagi támogatással részesévé válni „országépítő” projektjeinknek, csekken vagy banki átutalással segítse munkánkat.

Az adományozás lehetőségeiről bővebben itt tájékozódhat.