Velasio De Paolis bíboros egészségi okokból pihenőidőt ad Álvaro Corcuera atyának, hogy rendbejöjjön a közelgő Általános Káptalanra.

 

“Sem a hivatalból való elbocsátásról sem új általános elöljáró kinevezésérõl nincs szó”, húzza alá a bíboros, “hanem egy kért és megadott pihenõidõrõl az általános elöljáró számára, aki hivatalában marad, de nem gyakorolja funkcióit a következõ Általános Káptalan összehívásáig”, magyarázza De Paolis.

Benjamín Clariond LC, a Krisztus Légiója szóvivõje megerõsíti, hogy Álvaro atya kimerültségben szenved az elmúlt években felhalmozódott fáradtsága miatt. Azzal kapcsolatban, hogy mivel fog foglalkozni az Általános Káptalan elõkészületeiig tartó idõben, “még nincs meghatározott elképzelése”, közli a szóvivõ, “de meg fog látogatni és idõt fog tölteni különbözõ légiós közösségekkel szerte a világban”

 

 

Ebben az október 15-én kezdõdõ és az Általános Káptalan összehívásáig tartó idõszakban az általános elöljáró funkcióit az általános helynök, Sylvester Heereman LC atya gyakorolja.

 

 

Róma, 2012 október 11.- Álvaro Corcuera LC atya és Velasio De Paolis bíboros levelek útján közölték, hogy a Krisztus Légiója és a Regnum Christi jelenlegi általános elöljárója egészségi okokra hivatkozva pihenõidõt kért. A bíboros idõlegesen felmentette õt az általános elöljárói funkciói alól, amelyeket helyette a jelenlegi általános helynök, Sylvester Heereman LC atya fog ellátni a Káptalan összehívásáig, amely várhatóan 2013 végén vagy 2014 elején lesz.

 

De Paolis levelében kifejti, hogy aggódott Corcuera atya egészségi állapotáért. A Krisztus Légiója és a Regnum Christi mellé kirendelt pápai megbízott rámutat, hogy “a gyakran szenvedés és meg nem értés légkörében végzett erõfeszítései meggyengítették erejét olyan mértékben, hogy attól kellett tartanunk, hogy így folytatva, fõleg ebben a káptalan elõtti utolsó évben, komolyan kockára tehetjük az egészségét”.

 

A Krisztus Légiója szóvivõje, Benjamín Clariond atya megerõsítette, hogy az általános elöljáró “kimerültségben szenved az elmúlt években felhalmozódott fáradtság miatt”. “A bíboros, látva hogyan romlik az egészsége, és azt megelõzendõ, hogy a helyzet komolyra forduljon, azt a lehetõséget javasolta neki, hogy töltse pihenéssel a káptalan elõtti idõt, és Álvaro atya, miután mindezt mérlegelte, kérvényezte a bíborosnál a mostanáig ellátott funkcióinak feladását. Ezt a kérést a bíboros elfogadta.”- közölte a szóvivõ.

 

Álvaro Corcuera atya azt írja levelében, hogy “az utóbbi idõben sokszor beszélgettem a pápai megbízottunkkal történelmünk mostani szakaszáról. Láttuk, hogy a Krisztus Légiójának felkészítése az általános káptalanra, valamint a mindennapi kormányzás végzése olyan feladat, amelyhez minden erõre és képességre szükség van.” “Nem könnyû számomra ezt beismerni”, folytatja Corcuera, “de Isten elõtt beláttam, hogy nem vagyok birtokában a kellõ egészségnek és erõnek, amelyre szükségem lenne, hogy felelõsségteljes módon nézzek szembe az általános kormányzás feladataival a Légió és a Regnum Christi jelenlegi történelmi pillanatában. Olyan valakire van szükség, aki teljesen egészséges”- fejezi be Álvaro Corcuera atya, akit 7 éve neveztek ki általános elöljáróvá.

 

Velasio De Paolis bíboros kifejezetten hangsúlyozott egy pontot, mégpedig, hogy továbbra is Álvaro atya az általános elöljáró: “Ahogy látható sem a hivatalból való elbocsátásról sem új általános elöljáró kinevezésérõl nincs szó, hanem egyszerûen egy kért és megadott pihenõidõrõl az általános elöljáró számára, aki hivatalában marad, de nem gyakorolja funkcióit a következõ Általános Káptalan összehívásáig”.

 

Október 15-tõl az Általános Káptalan összehívásáig, ami általában annak megülése elõtt pár hónappal történik, az általános elöljárói funkciókat Sylvester Heereman LC atya, a jelenlegi általános helynök látja  el.