Kedves Barátaink, missziónk hűséges Támogatói!

Nagy hálával és szeretettel köszönöm meg mindazt a sok, szívből jövő imádságos és anyagi segítséget, melyet a tavalyi év során Barátainktól kaptunk. Köszönjük a bátorító szavakat és a jókívánságokat is, melyekkel bíztattak és lelkesítettek minket, s így mindvégig érezhettük, megtapasztalhattuk azt az erős szeretet-köteléket, mely az Isten országáért fáradozókat köti össze, mely megtartó erő és áldás mindannyiunk számára.

Elsősorban pedig Istennek szeretném kifejezni szívem mélyéről fakadó hálámat mindazért a megszámlálhatatlan ajándékért és áldásért, amit az elmúlt évben a Regnum Christi Mozgalom és a Krisztus Légiója Kongregáció apostoli munkái során megtapasztalhattunk! Isten dicsősége nyilvánul meg mindebben, hiszen Őnélküle, magunktól semmit sem tehetünk.  „Az életem mindig többet kívánt tőlem, mint amire képes voltam, de a Jóisten mellettem állt, s nemegyszer csodálatosan segített.” – Oloffson Placid bencés atya saját életéről vallott szavai számomra is mindig aktuális, erőteljes igazságnak bizonyultak. Hadd említsek ezért néhány, ezt igazoló emléket a tavalyi év kegyelmi pillanataiból, amikor meg tudtam tapasztalni, hogy milyen nagyszerű Isten kezében eszköznek lenni. Olyan eszköz próbáltam lenni, amely nemcsak „elfogyasztja” a kegyelmeket, hanem azokat továbbadva „teremt” is.

Egy pap életében (is) Krisztusnak kell játszani a főszerepet. Ezt legerőteljesebben a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásakor éltem át a Szent II. János Pál Iskolaközpontban és a Nightfever ifjúsági imaesteken, amikor több órán keresztül gyóntattam. Hihetetlen, de minden egyes alkalom után feldobódva, mély örömmel a szívemben és – ahogy többen említették – „sugárzó arccal” hagytam el a gyóntatószéket, hogy áldást adhassak az Oltáriszentséggel. Honnan volt ehhez az erőm és örömem? Bizony Jézus maga az, aki ilyenkor cselekszik!

Felejthetetlen élmény volt egy kárpátaljai szegény család háztetőjének javítása is, amelyen óriási lyuk tátongott a leomlott kémény miatt. A Fiatal Missziósokkal, gimnazista fiúkkal (és őrangyalainkkal), nagyszerű és bátor csapatot alkotva éppen befejeztük a „foltozást”, amikor eleredt az eső, és életveszélyesen csúszóssá vált a palatető.  „Jutalmunk” a hálás családdal elfogyasztott egyszerű, de nagyszerű ebéd volt.

Hiszem és tapasztalom, hogy egyre inkább átérezzük a felelősséget, hogy a közösség egésze hordozza, kedves Barátainkkal együtt, az apostoli munkáinkat, melyhez mély Istenkapcsolat és sok-sok ima szükséges – az anyagi segítség mellett.  Az ima által kitárult szívekben Jézus otthonra talál, és kegyelemről kegyelemre vezet azokban a helyzetekben is, ahol erőnk, tudásunk, emberi szeretetünk véget ér.

A 2019. évre előre tekintve is Isten kegyelmébe ajánljuk szolgálatainkat, programjainkat, melyekre nagyon sok szeretettel várjuk kedves Barátainkat is! Az ide kattintva olvasható 2019. évi naptárba segítségként bejegyeztünk néhány, már előre látható közösségi eseményt és apostoli tevékenységet, valamint az imakilencedek idejét, hogy ezáltal is bátorítsunk mindenkit a missziónkba való bekapcsolódásra.  Programjaink részleteiről örömmel adunk felvilágosítást honlapunkon található elérhetőségeinken (ld. Kapcsolat).

Végezetül arra hívom kedves Testvéreimet az Úrban, hogy bizalommal telve nézzünk szembe az eljövendővel, Krisztus ígéretére támaszkodva: „Lássátok, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.”  (Mt 28,20)

Kérve és megköszönve imáikat az új esztendőben,

Krisztusban szeretettel:

Szabó-Molnár Bálint LC atya, Krisztus Légiósa

U.i. Hálás szívvel megköszönjük, ha idén is támogatja missziós munkánkat, amit a Missio Christi Alapítvány 11600006-00000000-44151470 bankszámlájára való utalással tehet meg. Amennyiben módja van személyi jövedelemadójának 1%-áról rendelkezni, hálásak lennénk, ha azt szintén a közhasznú Missio Christi Alapítvány javára tenné, melynek adószáma: 18254589-1-43. Mindezek nagy segítséget jelentenek missziónk anyagi hátterének megteremtéséhez!