A Krisztus Légiója Kongregáció harminchat papnövendékét szenteli pappá Pietro Parolin érsek, vatikáni államtitkár a római Lateráni Szent János Bazilikában, december 10-én.

A most felszentelésre váró papnövendékek tanúságtételei (egyelőre csak angol nyelven) itt olvashatók. Ezen a honlapon lehetőség lesz a 10 órakor kezdődő ünnepséget élőben is megtekinteni.

Kérjük, hogy imádkozzanak értük XVI. Benedek emeritus pápa alábbi szavaival vagy más imádsággal.

„Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül
számos szent papi hivatás szülessen,
akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét,
igéjének hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által
amelyekkel folyamatosan megújítod híveidet.

Adj szent szolgákat oltárodhoz,
legyenek figyelmes és lelkes őrzői az Eucharisztiának,
amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka
a világ megváltásáért.

Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére,
hogy a kiengesztelődés szentsége által
megbocsátásod örömét terjesszék.

Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja
Fiad Lelkének számos sugallatát,
és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon
papi és szerzetesi hivatásokról.

Erősítsd meg a püspököket, papokat, diakónusokat,
szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet,
hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket
az evangélium szolgálatában.

Kérünk Téged Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”