Róma, 2014. Július 3.

Joao Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja prefektusa és José Rodríguez Carballo OFM érsek a dikasztérium titkára meglátogatta ma Eduardo Robles Gil LC atyát, a Krisztus Légiója Kongregáció legfőbb elöljáróját valamint a Légió Legfőbb Tanácsának tagjait a Krisztus Légiója római központjában.

ghirlandass2

A találkozón a bíboros tájékoztatta Eduardo atyát arról, hogy Gianfranco Ghirlanda SJ atyát nevezték ki pápai tanácsadónak a Krisztus Légiója Kongregációhoz. Ghirlanda atya egy kánonjogi szakértő, aki 2010 óta vesz részt a Légió és a Regnum Christi megújulási folyamatában. Az elkövetkezendő években tanácsadóként segíti majd a Légió vezetőségének munkáját, különösen a Regnum Christi különböző ágai közötti kapcsolat tisztázásában és a Mozgalom egésze megfelelő kánonjogi helyzetének megtalálásában.

Eduardo Robles Gil atya a Krisztus Légiósainak írt mai levelében így fogalmazott: „A legfőbb vezetőség minden tagja nagy örömmel fogadta az Egyház segítségét, amelyet Ghirlanda atya személyében nyújt számunkra. Képzettsége és személyes adottságai továbbá a pápai delegátus tanácsadójaként a Légió és a Regnum Christi működésében szerzett tapasztalatai különösen is bizakodással töltenek el bennünket. Szeretnélek mindnyájatokat kérni arra, hogy imádkozzatok számára Isten megvilágosító kegyelméért ennek az új küldetésnek az elvégzéséhez.”

Joao Braz de Aviz bíboros hangsúlyozta, hogy Ghirlanda atya tanácsosi szerepkörben tevékenykedik, azaz nem tagja a Légió vezetőségének. Csak akkor vesz részt az Legfőbb Tanács ülésein, amikor azt szükségesnek látja. Minden remény szerint hatékonyan tudja a továbbiakban is támogatni a Krisztus Légióját abban, hogy véglegesen legyőzze azt a krízist, mellyel az elmúlt években kellett megküzdenie.

A találkozó témája volt továbbá a Légió új konstitúciója (rendi szabályzata), amelyet az Általános Káptalan 2014. február 25-én nyújtott be Ferenc pápának. A konstitúció szövegét a Szerzetesi Kongregáció ad hoc bizottsága több hónapos munkával vizsgálta át. Braz de Aviz bíboros megelégedését fejezte ki az új konstitúciót illetően, és ismertette a bizottság észrevételeit a szöveggel kapcsolatban.

Az egyik ilyen észrevétel, hogy pótolni kell a szövegben a II. Vatikáni Zsinat és a Zsinat utáni Tanítóhivatal megszentelt élettel kapcsolatos nyilatkozataira vonatkozó egyértelmű hivatkozásokat. Hasonlóképpen kérték az Egyházi Törvénykönyv azon kánonjaira való pontos hivatkozások megjelenítését, amelyek bizonyos normáknak a forrásául szolgálnak, hogy a szöveg értelmezésekor könnyebben meg lehessen találni a vonatkozó referenciákat.

A konstitúcióhoz fűzött tartalmi észrevétel a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom közötti kapcsolat világosabb tisztázása. Ez az új vezetőség egyik fontos feladata, amelyre az Általános Káptalantól megbízást kapott, és melyben különösen nagy jelentőségű lesz Ghirlanda atya tanácsadói segítsége.

Az Általános Vezetőség hamarosan ismét benyújtja a konstitúció javított szövegét a bizottság által javasolt változtatásokkal a Megszentelt Élet Intézményeinek Kongregációjához, hogy tovább haladjon a szabályzat elfogadásának folyamata. Mihelyt bekövetkezik a végleges jóváhagyás, nyilvánosan is közzéteszik az új rendi szabályzatot.

Miután találkoztak a Krisztus Légiója Általános Vezetőségével, Braz de Aviz bíboros és Carballo érsek közös vacsorán vettek részt a légiós papokkal és testvérekkel.