2012. március 15-én a Krisztus Légiója generálisa kinevezte Andreas Schöggl LC atyát a kongregáció és a Regnum Christi Apostoli Mozgalom tartományfőnökévé Nyugat- és Közép-Európára. A kinevezést megelőzte a tartomány tagjainak megkérdezése, az Általános Tanács hozzájárulása, valamint a pápai delegátus, Velasio De Paolis bíboros úr jóváhagyása. Andreas atya ezt a megbízatást Sylvester Heereman LC atyától veszi át, akit február 16-án a Krisztus Légiója általános helynökévé neveztek ki (erről korábban adtunk tájékoztatást). A hivatal átadásának időpontja: április 15.

Andreas Schöggl LC atya 1974. október 22-én született Herzogsdorfban (Felső-Ausztria). A Linz melletti Leondingban és Altenvergben nőtt fel. A linzi Petrinum Püspöki Gimnáziumban és Kollégiumban megszerzett érettségije után 1993-ban belépett az Aachen melletti Roetgenben a Krisztus Légiója noviciátusába, és 1995-ben letette az első fogadalmát. A humán tagozaton Salamancában (Spanyolország) kapott egy évig képzést, majd ezt követően filozófiát és teológiát tanult Rómában, majd mindkét szakot licenciátusi fokozattal fejezte be. Ezek alatt az évek alatt különféle feladatokat is ellátott a kongregációban: rektori asszisztens volt a tanulmányi központban, a történeti archívum felelőse, valamint a rend teológiát tanuló diákjainak tanulmányi prefektusa volt. 2003-ban szentelték pappá Rómában. 2005. február óta Schöggl atya vezeti a Krisztus Légiója központjában a kommunikációs osztályt. 2005. júniustól 2010. októberig a Szentszék Államtitkárságának német nyelvű szekcióján főmunkatárs volt. 2010 ősze óta intenzíven részt vesz a Krisztus Légiója kongregáció megújulási folyamatában, többek között a konstitúció felülvizsgálatát végző központi bizottság titkáraként.

Az eddigi tartományfőnök és új általános helynök, Sylvester Heereman LC atya szívélyesen köszönti Andreas atyát: „Nagyon örülök Andreas atya kinevezésének. Számíthat a tartományban lévő testvérek támogatására, akik őt intelligens, széles látókörű, szorgalmas és jámbor papként ismerik. Mindennel rendelkezik, ami ehhez a megbízatáshoz szükséges, és azzal is tisztában vagyok, hogy szívvel-lélekkel fog dolgozni a közösség megújulásáért.”