A 2021-es nyár második NET táborát július utolsó hetében gyönyörű természeti környezetben, Cserhátszentivánon tarthattuk meg.

Az Angyalkert Táborban a félig földbe rejtett faházikók, a hangulatos kert, a hatalmas terasz és a közeli gyönyörű kirándulóhelyek jó lehetőséget teremtettek arra, hogy a gyermekek korosztályos csoportokban, ifi vezetőikkel sokféle testi-lelki és társas élményre tegyenek szert.

Táborunk témájának az Olimpiát választottuk – az aktuálisan éppen zajló nyári olimpiai játékok idejére. Minden napnak volt egy külön üzenete, egy-egy erény került naponta a figyelmünk középpontjába. Vasárnap a HIT, hétfőn a SPORTSZERŰSÉG, kedden a BŰNBÁNAT/BŰNBOCSÁNAT és ÚJRAKEZDÉS, szerdán a KITARTÁS és csütörtökön a SZENVEDÉLY. Az adott nap erényéhez illeszkedtek a beszélgetések, a játékok, a vetélkedők és a kézműveskedések is.

Volt olimpiai zászlónk. A tábor egész ideje alatt égett az olimpiai láng, és vezettük az olimpiai éremtáblázatot. Sok egyéni és csapatversenyben tehették próbára képességeiket és tudásukat a táborozók, és lehetőségük volt tapasztalatot szerezni arról, hogy miként lehet legyőzni a félelmet, önmagunk testi erejét növelni, egymás biztatásából erőt meríteni és sírni is, ha kellett egy kis megkönnyebbülés.

A reggeli tornák és az esti táncok mindig vidámságot csempésztek a táborba. Hajnalban szabadon választható programként szentmise indította a napot, és örömmel láttuk, hogy napról napra egyre több gyermek vett részt a közös ünneplésen. Az esti hálaadás idején mindig öröm volt végignézni a kis csoportokon.

Mit is vittek haza a gyerekek a táborból? A sok elmesélni való élményen túl még két dolgot biztosan: Az első egy kis levél, melyet a csapattársak készítettek egymásnak. Pozitív visszajelzéseket írtak arról, hogy milyen erősségeiket ismerték meg és milyen jó tapasztalatuk volt egymással.

A második egy NET tábori érem, melynek a közepén egy kis tükör van, melyet e felirat vesz körbe: PÉLDAKÉP VAGY! Ez arra emlékeztetheti táborozóinkat majd a hétköznapokban, hogy egy NET-es diák is tud PÉLADAKÉP lenni a körülötte élők számára, akárhol is van. Nem csak az olimpiai bajnokok győzedelmeskednek önmagukon és versenytársaikon, hanem mi is napról napra egyre kitartóbbak lehetünk a szeretetben és magabiztosabbak a hitünkben. Mindez csak a Szentlélek támogató szeretete és ereje által lehetséges!

Nagy-nagy hálával tartozunk a tábori téma fő ötletadójának és hiteles képviselőjének, Palásthy Péter sportembernek, a tábor fő koordinátorának és „anyukájának”, Palásthy Julcsinak, a lelki és testi gondoskodásért Farkas-Havasi Angélának és a szállásadó házaspárnak, Andinak és Zsoltnak valamint a felejthetetlen csapatépítésért és a jó hangulatért az ifiknek: Palásthy Panninak, Stekovics Annának Palásthy Bendének, Martini Péternek és Rőth Dávidnak. Köszönjük az odaszánt idejüket és szeretetüket! A támogatásért, a napi szentmisékért és lelki útravalók közvetítéséért Bálint atyának mondunk köszönetet.

Legfőképpen pedig Mennyi Atyánknak adunk hálát és a zsoltárossal mi is elmondhatjuk:

„Az Úr a menedékem… Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.” (91. Zsoltár 9-12)

Veress Rita – NET programfelelős, táborvezető

 

Hangulatképek a táborból: