A Regnum Christi Mozgalom és a Krisztus Légiója Kongregáció is részt vesz a több katolikus közösség együttműködésével zajló Októberi Városmissziós Napokon, főszervezőként a Nightfever esten pénteken 21 órától a Mária utcai Jezsuita templomban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Kérünk, hogy imádkozzatok a misszió sikeréért!

A programok teljessége az alábbi beharangozó levélben olvasható:

„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság!”( 2Kor 3,17)

A nagy sikerű tavaszi közös misszió után idén október 20. és 23. között ismét együtt tesz tanúságot a főváros lakói előtt több katolikus közösség, rend és plébánia. Az ’56-os forradalom emlékhetében a fő téma természetesen a szabadság, a célcsoport pedig a fiatalság. A misszió központi területe a Belső-Józsefváros és a Bakáts tér, olyan környék, ahol rengeteg egyetemista és középiskolás megfordul. A misszió az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye támogatásával zajlik, és része a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítésének.

Tekintsük át a programot, kedvcsinálóként! A misszió most is imádságos előkészítéssel kezdődik: október 20-án, csütörtök déltől 24 órás dicsőítést tartanak a Bakáts téri templomban. Néha eszünkbe jut, hogy milyen jó lenne egy éjszakát egyszer átvirrasztani az Úrral. Most itt a lehetőség! A dicsőítésbe ágyazva csütörtök este a Cor et Lumen Christi Közösség „Tűz és Fény” címmel tart szentségimádást buzdításokkal, személyes közbenjárással. Ugyanaznap estére Sajgó Szabolcs jezsuita atya hirdetett Szemlélődő Imaiskolát a Párbeszéd Házába olyanoknak, akik már elkezdték az imádkozó életet.

Pénteken délután missziós kávéház nyílik fiataloknak a Reviczky utcában, a Krisztus Király Plébánia udvarán. Klubkoncertek, tanúságtevő pódiumbeszélgetések, és várhatóan oldott hangulat várja az ide betérőket. A délután 5 órai szentmise után missziós menet indul a Józsefvárosi Plébániától, az események helyszíneit érintve. Ide is be lehet csatlakozni! Péntek este még két lelki program várja az érdeklődőket a Mária utcai jezsuita templomban: fél nyolctól Taize-i imaóra lesz, kilenctől pedig „Nightfever” címmel tart missziós szentségimádást fiataloknak a Regnum Christi Mozgalom ifjúsági közössége.

Másnap, szombaton kettőkor nyit ki újból a missziós kávéház, s ugyanekkor veszi kezdetét a közelben a Központi Szabó Ervin Könyvtár előtt az az utcai evangelizáció, amelyet a Szent András Evangelizációs Iskola szervez. Az evangélium üzenetének megjelenítése zenével, tanúságtételekkel, képekkel és mozgásokkal, változatos módokon történik majd. Este hat órakor kezdődik a Párbeszéd Házában az Ifjúsági TŰZ Evangelizáció a Fúzió Közösség szervezésében. Itt az igazi belső szabadságról beszélnek fiatalok fiataloknak személyes történetek útján, sok dicsőítéssel. Később, este fél nyolctól szentmise és bűnbánati vigília lesz a Taize-i Közösség részvételével a Mária utcai templomban, a jezsuiták szervezésében.

Október 23-án két szentmise szerepel a programban, ahol hálát adnak az ’56-os forradalomért és annak hőseiért. Reggel 9-től a Horváth Mihály téri plébánián a cselekvő részes, Baranyai László atya tanúságtételét is hallhatják. Este 8-tól a Mária utcai jezsuita templomba főként az egyetemistákat várják.

Az eseménysorozat minden programja ingyenes. A szervezők elsősorban a fiatalok részvételére számítanak, és remélik, hogy minél többen találkoznak majd a valódi belső szabadság ma is élő forrásával, Jézus Krisztussal.

További információ: mkkm.hu/hirek/2016/10/07/budapesti-varosmissziok