Talán kevesen tudják, hogy térképésznek készültem, mielőtt a papi hivatásra meghívott a mi Urunk, Istenünk. Az Ő hívására választottam az emberi „lelkek térképészetét”, amint egy közeli ismerősöm a papi hivatás mibenlétét megfogalmazta. És ez a magyarázat segített felfognom, hogy a pap nem egy asztronauta, aki a világ-űrben bolyongva keresi az Istent, hanem a földön járó személy, aki feltérképezi az emberi lélek mélységeit, és mint útjelző – mint egy GPS – mutatja az Úristen felé vezető utat. Ennek tudata adta meg a végső lökést, hogy félbeszakítva az ELTE TTK-n folytatott térképészi tanulmányaimat, elmenjek papnak a Krisztus Légiója kongregáció kötelékébe.

És valóban csodálatos megtapasztalnom nap mint nap az Ő biztos vezetését, és azt, hogy a lelki és a fizikai valóságban megtett útjaink során mennyi segítőt ad mellénk, hogy milyen sok önzetlen, sok esetben minket személyesen nem ismerő, nagylelkű támogatót küld hozzánk a ránk bízott feladataink megvalósítására. Ilyen lenyűgöző tapasztalat volt számomra – a nyár számos programja mellett – a legutóbbi (Szent István napi) imakilencedünkhöz csatlakozók nagy száma és a támogatások bőkezűsége, amit ezúton is hálásan köszönünk. Magyarországi missziós munkánk nem létezhetne Barátaink segítő anyagi és imádságos támogatása nélkül!

Az új iskolaév kezdetén az általunk fenntartott Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban végzett oktatási, nevelési munkánk támogatására kérjük Barátaink nagylelkű adományait, valamint a magyar, illetve a Magyarországon szolgáló testvérek papi képzésére gyűjtünk. Adományaikat csekken vagy banki átutalással juttathatják el hozzánk a Missio Christi Alapítványon keresztül. Emellett imáikra is nagymértékben számítunk, mert számos kegyelem nem az anyagiak révén, hanem az imákkal kiesdekelt kegyelmek által, a mi mindenható Istenünk szervezőmunkájának köszönhetően valósul meg. Viszonzásképpen én is imáimról biztosítom lelki nagycsaládunk minden tagját, és szerdai miséimet továbbra is a támogatóinkért ajánlom fel.

Fejéregyházi Tamás LC atya