„Meghívtál, hogy vízre lépjek,
Nélküled –
és szentségeid nélkül – elsüllyedek…”

2019. október végén került sor a Regnum Christi Mozgalom női triduumára, melyet Michael Duffy LC atya és Szabó-Molnár Bálint LC atya tartott. A résztvevők feléjük intézett köszönetét olvashatjuk:

Kedves Michael atya és Bálint atya! Köszönjük!

 • Hálás szívvel köszönöm nektek ezt a csodálatos lelki vezetést, ezt a tartalmas hétvégét! Köszönöm a hitelességeteket, a sugárzó lényeteket,a szeretetet és törődést, amellyel körbevesztek bennünket és kis közösségünket. Isten áldjon, szeressen és védelmezzen titeket!
 • Köszönöm a Jóistennek, hogy vagytok, és kísértek minket/ engem az úton az igazi cél felé, melyről sokszor eltereli az ÉLET a figyelmemet. Zavaros, zajos gondolatokkal érkeztem, és a víz már nyakig ért, most úgy tűnik, hogy a bordáig ér, mi több a cél is jól látszik. Köszönöm! Isten áldjon Benneteket!
 • Köszönöm ezt a hétvégét, Találkozás volt Istennel, társakkal, a csenddel, az őszi természettel. Köszönöm, hogy VAGYTOK, köszönöm szolgálatotokat!  
 • Köszönöm nektek a hitelességeteket, a tanítást, a szentgyónást, a történeteket, a személyes megosztást és a nyitottságot, a szeretetet, amivel felénk voltatok. Szeretettel és hálával…
 • Michel atya – A kedves, szelíd hozzáállásod és lényed mindig segít, hogy békét és megnyugvást találjak a közösségben. Elvezetsz az Úr mélyebb szemlélésére is. Köszönöm! Bálint atya – köszönöm, hogy lehetővé teszitek, hogy lelkigyakorlatra jöhetünk, és több napot tölthetünk együtt Jézussal, az Úrral békében.
 • Michael atya – Hálás vagyok, hogy a Jóistennek ilyen hiteles „katonái” vannak, és ők gyermekeink vezetői is. Köszönöm a megerősítő gondolatokat, és imádkozom, hogy Isten áldása kísérje apostoli munkáját.
 • Szeretném megköszönni, hogy végre nem érzem magam láthatatlannak. Az atyákon keresztül Jézus figyelmes szeretete sugárzik rám, és újra éled a lelkem. Nincs más, aki egy asszony szívét jobban megértené.
 • Dicsőség az Úrnak a lelki táplálékért, a szentségekért, melyek erőforrásink az úton! Köszönet a segítő és megértő közösségért, a légiós atyákért, akik sok-sok kegyelem közvetítői számunkra. Hálával és imával…

Katica, Rita, Marica, Marcsi, Zsuzsó, Mária, Juckó, Ági, Zsuzsi, Julcsa, Ágnes, Andrea, Niki, Zsuzsi, Rita 

Hogy mit visznek magukkal…?

 • Isten szeretete lobbantja lángra szívünket, elköteleződésünk és munkánk lesz ennek a tűznek a táplálója.
 • A farizeus példája, hogy saját közösségünket nem vesszük észre.
 • Keresztség szentsége: FELKENÉS – megkapjuk Krisztus koronáját, a fényt, de egyben a töviskoronát is. Jézus a sebeinkkel együtt szeret minket.
 • Nagy szél lett, és a tanítványok a bárkában kétségbe estek. Most én is átéltem a szelet és a kétségbeesés kísértését is. Ezen a lelkigyakorlaton azt mondta nekem Jézus: „Te kicsinyhitű! Miért félsz ennyire? Még mindig nincs benned elég hit?”
 • Tudatosabbá vált számomra, hogy a szentségek vétele mennyire fontos. A szentségek vételekor elhangzik a nevünk (keresztség, bérmálás, házasság, egyházi rend) – így részei vagyunk azoknak. Erre eddig nem is gondoltam. Köszönöm…